Syksyn yhteishaku käynnistyi: Sinustako hyvinvoinnin asiantuntija, energiavarastoinnin insinööri tai vaikkapa sosionomi?

Syksyn yhteishaku käynnistyi: Sinustako hyvinvoinnin asiantuntija, energiavarastoinnin insinööri tai vaikkapa sosionomi?

VAMKissa on tarjolla tänä syksynä AMK- ja YAMK-tasoisia uutuuskoulutuksia niin sosiaali- ja terveysalalta kuin myös tekniikankin alalta. Korkeakoulujen syksyn yhteishaku on käynnissä 31.8.–14.9. Haussa valitut opiskelijat aloittavat opintonsa keväällä 2023.

Tänä syksynä Vaasan ammattikorkeakouluun voi hakea kolmeen AMK-tutkintoon ja 2 ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen. Haussa on tutkintoja niin päiväopintoina kuin monimuoto-opintoina ja verkko-opintoinakin. Suurin osa koulutuksista on uusia:

– Olemme lisänneet reippaasti tarjontaa syksyn yhteishakuun aiempiin vuosiin verrattuna. Viidestä koulutuksesta kolme on täysin uusia, kertoo opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Uutuuskoulutuksilla tulevaisuuden tekijäksi

Uutuuksia tarjonnassa edustavat kaksi ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta: sosiaali- ja terveysalan Hyvinvoinnin asiantuntija sekä tekniikan alan Energiavarastointi.
– Hyvinvoinnin asiantuntija on kokonaan verkossa suoritettava tutkinto. Koulutus tuo opiskelijalle valmiuksia kehittää ja tehdä muutosta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi yhteiskunnassa. Painopisteen siirtäminen varhaisen tuen palveluihin on sosiaali- ja terveydenhuollon tämän hetken suurimpia haasteita, joihin koulutus osaltaan vastaa, toteaa Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Riku Niemistö.

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, sosionomeille ja terveydenhoitajille, joilla on jo vähintään kahden vuoden työkokemus alaltaan valmistumisen jälkeen.

Energiavarastoinnin koulutuksessa taas opitaan arvioimaan energian varastoinnin kustannuksia ja hyötysuhteita sekä ymmärtämään, mistä muodostuu energiavarastoinnin liiketoimintamahdollisuudet. Opintoihin voivat hakea tekniikan alan insinöörit tai tekniikan alan ammatillisen korkea-asteen tutkinnon tai vastaavan yliopistotutkinnon suorittaneet henkilöt, joilla on vähintään kaksi vuotta työkokemusta valmistumisen jälkeen.

VAMK tarjoaa syksyn yhteishaussa yhteensä 160 uudelle opiskelijalle opiskelupaikan ensi kevääksi. Syksyn yhteishaussa VAMKissa on tarjolla seuraavat koulutukset:

  • Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus
  • Sosionomi AMK, monimuotototeutus
  • Hyvinvoinnin asiantuntija (sosiaali- ja terveysal, ylempi AMK)
  • Energiavarastointi (insinööri, ylempi AMK)

Lisäksi erillishaussa on tarjolla AMK-tutkintoon johtava, täysin uusi englanninkielinen koulutus:

  • Energy Technology

Kaikkiin syksyn yhteishaussa ja erillishaussa oleviin koulutuksiin haetaan Opintopolku-palvelussa.

Tunnisteet

uutinen 2022