Opinnäytetöiden Theseus-tallennus on muuttunut

Opinnäytetöiden Theseus-tallennus on muuttunut

Theseuksessa on otettu käyttöön avoimen opinnäytetyökokoelman lisäksi käyttörajattu opinnäytetyökokoelma. Käyttörajatun kokoelman ansiosta kirjastoon ei enää toimiteta painettuja opinnäytetöitä 6.9.2022 jälkeen.

Opiskelija valitsee tallennusvaiheessa avoimen tai käyttörajoitetun kokoelman. Theseuksen avoimessa kokoelmassa opinnäytetyö on luettavissa kokonaan pdf-muodossa. Käyttörajattuun kokoelmaan tallennettua opinnäytetyötä voi lukea vain VAMKin sisäverkossa. Opinnäytetyön metatiedot ja tiivistelmä ovat kummassakin kokoelmassa avoimesti saatavilla.

Opiskelijalla on oikeus itse päättää kumpaan kokoelmaan hän tallentaa opinnäytetyönsä. Opinnäytetyö on kuitenkin julkinen asiakirja, joten ammattikorkeakoulun on aina pyydettäessä toimitettava se luettavaksi, vaikka se olisikin tallennettu käyttörajattuun kokoelmaan (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621).VAMK on allekirjoittanut avoimen tieteen julistuksen ja kannustaa sekä henkilökuntaa että opiskelijoita avoimeen julkaisemiseen.

Avoin vai käyttörajattu kokoelma?

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621

Tunnisteet

opinnäytetyötheseus