Muotoilukeskus MUOVA tarjoaa työkaluja digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen

Muotoilukeskus MUOVA tarjoaa työkaluja digitaalisen työntekijäkokemuksen kehittämiseen

Korona-pandemia siirsi työntekoa kotitoimistoihin, kun se oli mahdollista. Etätyö onkin nostanut yritysten ja organisaatioiden digitaalisen työn ja niissä olevat haasteet uuteen valoon. Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA on DEX Skills-hankkeellaan yritysten tukena etsimässä keinoja parantaa työntekijöiden digitaalista työntekijäkokemusta.

Nykyään yritysten ja julkisten organisaatioiden toiminnot toteutetaan pitkälti digitaalisilla alustoilla. Digitaalinen työympäristö mahdollistaa joustavan työskentelyn sekä etätoiminnot ja -työn. Uudet teknologiat monipuolistavat työtapoja, mutta muutos myös haastaa työntekijöiden osaamisen, kun on tarpeen oppia uusia työkaluja, toimintamalleja ja työtapoja.

Vaasan ammattikorkeakoulun Muotoilukeskus MUOVA järjestää kaikille avoimen tilaisuuden, jossa esitellään keinoja parantaa omaa digitaalista työntekijäkokemusta. Vaasassa järjestettävässä tapahtumassa keskiviikkona 23.8.2023 klo 11-15 Tampereen yliopiston professori Henri Pirkkalainen ja vanhempi tutkija Jussi Okkonen avaavat aihetta teknostressin ja informaatioergonomian näkökulmasta. Vaasalainen Lukumanu Iddrisu Vaasan yliopistolta puolestaan havainnollistaa haasteita suomalaisessa digitaalisessa työympäristössä sekä esittelee tarvittavia taitoja, joilla selättää haasteet.

Digitaalisen työntekijäkokemuksen parantaminen – tapahtuma on osa MUOVAn DEX Skills -hanketta. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja osa Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Uutta osaamista ohjelmistoähkyn selättämiseen

Yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa on käytössä useita ohjelmistoja, joiden käytettävyys voi olla heikko tai joiden ominaisuuksia ei hyödynnetä tarkoituksenmukaisesti. Ohjelmistoja käytetään rinnakkain ja usein tietoja joutuu syöttämään usealle alustalle. Tästä aiheutuu helposti toistoja, tyhjäkäyntiä, unohtelua tai jopa fyysisesti pahaa oloa. Puhutaan ohjelmistoähkystä ja työn tehottomuudesta.

DEX Skills- hankkeen puitteissa MUOVA on kehittänyt uutta koulutusta vastaamaan digitaalisen työn vaatimuksiin. Verkkokoulutusohjelmassa kartoitetaan ja kehitetään digitaalista työntekijäkokemusta (digital employee experience).

Työntekijäkokemukseen liittyy käyttäjäkokemuksen osatekijät, käyttöprosessi ja käytettävyys digitaalisessa työympäristössä. Digitaaliseen työntekijäkokemukseen vaikuttavat myös organisaation kulttuuri, työntekijöiden osallistumisen tavat, HR ja innovaatiokyvykkyydet. Digitaalinen työntekijäkokemus on erityisen tärkeä etätyössä tai hybridityössä.

”Koulutus vastaa aiheen keskeisiin kysymyksiin: Miten työntekijä pystyy vaikuttamaan työhönsä digitaalisilla alustoilla? Miten ohjelmistojen ja järjestelmien käyttöä voitaisiin tehostaa?”, kertoo DEX Skills -hankkeen projektipäällikkö, MUOVAn kehittämispäällikkö Miia Lammi.

”Omaa digitaalista työtä voi helpottaa luomalla ymmärrystä omasta työstä ja työtavoista. Mitä näytöllä tapahtuu, kertoo paljon tietotyöläisen työpäivästä”, Lammi kiteyttää.

Koulutuksen tehtävien ja oppimissisältöjen avulla jokainen voi kartoittaa oman työn kuormittavuutta, tunnistaa ongelmia sekä parantaa työntekijäkokemustaan. Työelämävideot havainnollistavat erityisesti ulkomaalaistaustaisille ja opiskelijoille suomalaista digitaalista työelämää. Tehtäväpohjat antavat puolestaan hr- ja it-ammattilaisille työkaluja kehittää toimintaa yhdessä henkilökunnan kanssa.

Digitalisaatio ja digitaitojen tärkeys

EU on digitaalisessa strategiassa sitoutunut nopeaan teknologian kehittämiseen ja kutsuu 2030 digitaaliseksi vuosikymmeneksi. Tämä edellyttää sekä vahvoja digitalisaatioammattilaisia että vahvoja digitaalisia taitoja koko väestön tasolla. Digitalisaatio voidaan myös valjastaa kansalaisten osallisuuden luomiseen ja se mahdollistaa esimerkiksi ulkomaisten työttömien voimaannuttamisen osaksi yhteiskuntaa. EU:n mukaan digitaalisen osaamisen pitäisi olla paremmin saavutettavissa, mikä edellyttää uusia toimia digi-osaamisen vahvistamiseen.

Suomessa on pula digitalisaatio-osaajista ja Teknologiateollisuuden tutkimuksen (9/2021) mukaan tarve vielä kasvaa. Digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä ja hyödyntämisessä vaaditaan teknisten taitojen lisäksi myös pehmeämpiä taitoja kuten ymmärryksen luomista digitaalisten ratkaisujen käyttäjistä ja käyttöprosesseista sekä käytettävyydestä. OKM:n ennakointifoorumin Osaaminen 2035 mukaan mukaan tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisia ovat muun muassa digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen, hallinta ja ohjaus, luova käyttö ja asiakaslähtöinen kehittäminen.

Improving Digital Employee Experiences – tapahtuma

Tapahtuma-aika:                        23.8. klo 11-15

Tapahtumapaikka:                     Muotoilukeskus MUOVA, Wolffintie 36 F 2, 65200 Vaasa

Lisätietoja DEX Skills – hankkeesta antaa:

Miia Lammi

DEX Skills-hankkeen projektipäällikkö, MUOVAn kehittämispäällikkö

miia.lammi@vamk.fi

+358 50 408 4969

Lue lisää:

https://www.muova.fi/projektit/dex-skills-digitaalinen-tyontekijakokemus-koulutusohjelma/

https://www.linkedin.com/showcase/dex-skills-digital-employee-experience-training-program

Tunnisteet

EU rahoitusDigitalisaatiomuova