Työnantajat arvostavat suuresti VAMKin tarjoamaa koulutusta

Työnantajat arvostavat suuresti VAMKin tarjoamaa koulutusta

Vaasan ammattikorkeakoulusta valmistuneet ovat Suomen tyytyväisimpiä YAMK-tutkintoonsa, kertoo tuore Uraseurantakysely. VAMKista valmistuneet ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet työskentelevät useimmin tutkintoaan vastaavalla alalla ja heitä arvostetaan eniten työnantajiensa keskuudessa.

Vaasan ammattikorkeakoulu on menestynyt erinomaisesti tuoreessa Uraseurantakyselyssä, sillä se on yltänyt parhaaseen keskiarvoon ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista (YAMK) valmistuneiden palautteissa.  Uraseurantaraportin mukaan Suomen parhaaseen tulokseen VAMK on yltänyt myös kysymyksessä, jossa tiedusteltiin, vastaako työn vaativuus suoritettua YAMK-tutkintoa. Raportin mukaan Vaasasta valmistuneet työskentelevät selvästi useimmin tutkintoansa vastaavalla alalla. Eniten omalla alallaan työskentelevien osuus on kasvanut juuri Vaasan ammattikorkeakoulussa.  Korkeinta työnantajien arvostusta nauttivat raportin mukaan VAMKista valmistuneet, joiden antama palaute on myös parantunut eniten suhteessa edelliseen kyselyyn.

– Tämä upea tulos antaa meille positiivista viestiä siitä, että kuljemme VAMKilla vahvasti oikeaan suuntaan. Raportti osoittaa, että annamme laadukasta koulutusta opiskelijoillemme, mistä ovat etenkin työnantajat hyötyneet. Uraseurantatietoa hyödynnetään koulutusten suunnittelussa ja kehittämisessä, jotta jatkossakin olisimme Suomen parasta YAMK-koulutusta tarjoava korkeakoulu, iloitsee Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen.

VAMKin ylemmät korkeakoulututkinnot olivat kolmen parhaan ammattikorkeakoulun joukossa kysymyksessä, jossa tiedusteltiin opiskelijoiden osaamisen kehittymistä. Myös tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä VAMK on kolmen kärjessä, heti Metropolian takana.

Uraseurantakyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työ- ja uratilannetta viisi vuotta valmistumisen jälkeen. Kyselyn toteuttaa valtakunnallinen uraseurantaverkosto yhdessä Arenen koulutusvaliokunnan kanssa. Kysely lähetetään vuosittain noin 27 000 ammattikorkeakoulusta valmistuneelle, AMK- tai YAMK- tutkinnon suorittaneelle henkilölle.  Syksyllä 2021 tehtyyn uraseurantakyselyyn vastasi 9 677 vuonna 2016 valmistunutta henkilöä. Uraseurantakysely on toteutettu kolmesti aiemmin: kahdesti vuonna 2019 sekä vuonna 2020.

Korkeakoulut hyödyntävät uraseurantatietoa koulutuksen suunnittelussa ja kehittämisessä, kun taas korkeakouluopiskelijat ja opintoihin hakeutuvat saavat tietoa henkilökohtaisen urasuunnittelun pohjaksi ja oman työllistymisensä tueksi.