Vaasalaiset korkeakoulut uudistavat Suomen teollisuutta Robocoastin avulla

Vaasalaiset korkeakoulut uudistavat Suomen teollisuutta Robocoastin avulla

Robocoast EDIH -konsortio on nyt myös Euroopan komission valitsema European Digital Innovation Hub, joka tarjoaa yrityksille matalalla kynnyksellä koulutusta, asiantuntijoita ja apua toiminnan modernisointiin.

Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia ovat päässeet mukaan Robocoast EDIH -konsortioon, johon kuuluu nyt yhteensä 15 suomalaista korkeakoulua ja kaksi elinkeinoyhtiötä yhdeksästä eri maakunnasta. Euroopan komissio valitsi myös Robocoast EDIH -konsortion yhdeksi neljästä European Digital Innovation Hub:ista eli EDIH-organisaatioksi. Kaiken kaikkiaan komissio valitsi 136 EDIH-organisaatiota, jotka toimivat jatkossa koko EU:n kattavana osaamisverkostona. Robocoast EDIH -konsortion koordinoinnista vastaa Prizztech Oy.

Yrityksille tarjotaan matalalla kynnyksellä apua toiminnan nykyaikaistamiseen

EDIH-organisaatioiden tehtävänä on toimia yrityksille matalan kynnyksen kontaktipisteenä, jonka kautta ne saavat helposti koulutusta, asiantuntijaresursseja, kumppaneita, kehitysympäristöjä erityyppisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen sekä apua toiminnan modernisointiin ja rahoituksen hankintaan. Teknologianäkökulmasta Robocoast EDIH -konsortion vahvuuksia ovat kyberturvallisuus-, tekoäly- sekä automaatio- ja robotiikkaosaaminen.

Robocoast EDIH -konsortio välittää korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista sekä suomalaisille että muille eurooppalaisille teollisuusyrityksille. Vaasan ammattikorkeakoulun erityisinä osaamisvahvuuksina konsortiossa ovat energiateknologia, 3D-tulostus, kestävä tuotanto sekä räätälöidyt yrityskoulutukset. Sen TKI-alustana toimii erityisesti tutkimus- ja kehittämislaboratorio Technobothnia, joka on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan laboratorio- ja tutkimuskeskus.

– Ovi eurooppalaiseen hankemaailmaan on avattu! Robocoast on loistava esimerkki siitä, miten Suomen korkeakoulut ja seutukunnat saadaan yhteistyöhön uudenlaisella tavalla. Myös Vaasan alue saa tästä lisähyötynä ajankohtaista koulutusta ja tutkimustietoa. Alun perin Robocoast rakentui vientirannikon tarpeista, mutta se lähti laajenemaan nopeasti, kun huomattiin, että Suomessa on usean maakunnan alueella osaamista, joka täydentää koko Robocoast EDIH -konsortiota, kertoo tekniikan yksikön johtaja Jorma Tuominen Vaasan ammattikorkeakoulusta.

Vaasan yliopiston ja sen monitieteinen energian ja kestävän kehityksen VEBIC-tutkimusalustan vahvuutena konsortiossa on tulevaisuuden joustavien, resilienttien ja digitaalisten energiaverkkojen sekä niihin liittyvän paikkatiedon kyberfysikaalinen turvallisuustutkimus VEBIC FREESI -tutkimusympäristössä:

Digitalisoituvat energiaverkot ovat yhteiskunnan resilienssin kannalta kriittinen infrastruktuuri, ja siten oleellinen osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Kokonaisturvallisuus on yksi Vaasan yliopiston strategisista tutkimusalueista. Yhdessä Robocoast EDIH -verkoston kanssa pystymme tarjoamaan yrityksille kattavasti palveluita sekä kehittämään samalla omaa osaamistamme, kertoo Vaasan yliopiston VEBIC-tutkimusalustan johtaja Suvi Karirinne.

Yrkeshögskolan Novia taas tuo konsortioon monipuolista asiantuntemusta simulointi- ja testausympäristöosaamisellaan:

– Tämä on loistava tilaisuus tiivistää yhteistyötä alueen elinkeinoelämän kanssa. Hankkeen avulla voimme tarjota simulaatio- ja testausympäristöjämme sekä niiden palveluita tehokkaammin yritysten käyttöön. Korkeatasoiset laboratoriomme Technobothnia ja Aboa Mare sekä muut konsortion tarjoamat kehityspalvelut keskittyvät erityisesti kyberturvallisuuteen, tekoälyyn, automaatioon sekä robotiikkaan, tarkentaa Novian toimialajohtaja Kristian Blomqvist.

Kick off -tilaisuuksia tulossa syksyllä

Syksyn 2022 aikana Robocoast EDIH -konsortio tulee järjestämään useilla eri paikkakunnilla kick off -tilaisuuksia, joissa yrityksille kerrotaan EDIH-palveluista, konsortion korkeakoulujen osaamisesta ja kehitysympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista.

Robocoast EDIH -konsortio on verkottunut vahvasti niin muiden EDIH-organisaatioiden kuin myös palvelutoiminnan kannalta keskeisten kansallisten toimijoiden kanssa. EDIH-palvelutoiminta rahoitetaan 50-prosenttisesti EU:n Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (DEP), 30 prosenttia rahoituksesta tulee Business Finlandilta ja 20 prosentin osuus rahoituksesta on operatiivisten toimijoiden omarahoitusta. Robocoast EDIH -konsortion budjetti seuraavalle kolmelle vuodelle on noin 3 094 000 euroa.