VAMK ja MYRSKY-hanke mukana Teollisuusmessuilla

VAMK ja MYRSKY-hanke mukana Teollisuusmessuilla

Teollisuusmessut järjestetään Seinäjoella 22.11.

Pohjanmaan Teollisuus on merkittävä yhden päivän mittainen ammattitapahtuma, joka toimii foorumina Pohjanmaan maakuntien teollisuuden eturivin asiantuntijoille ja alan ajankohtaisille teemoille. Pohjanmaan alueella kukoistaa useita innovatiivisia yrityksiä, jotka ovat merkittäviä toimijoita Suomen taloudessa ja teollisuudessa. Erityisesti teknologia-, metalli- ja konepajateollisuus nauttivat vahvasta asemasta Pohjanmaalla. Alueen teknologia-alan vientiluvut kertovat omaa kieltään alueen vankasta asemasta kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Pohjanmaan Teollisuus -tapahtuma tarjoaa kattavan katsauksen alueemme teolliseen osaamiseen. Tapahtumassa kohdataan johdon, tuotannon, hankinnan ja suunnittelun ammattilaisia, mahdollistaen verkostoitumisen, yhteyksien luomisen ja perustan rakentamisen luottamukselliselle yhteistyölle.

Teollisuuden toimitusketjut ovat parhaillaan uudelleenmuotoutumassa. Globalisaatio asettaa eteemme uusia haasteita, kun taas digitalisaatio avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin. Kilpailukyvyn turvaamiseksi on välttämätöntä omaksua innovatiivisia toimintatapoja, hyödyntää ajanmukaista tekniikkaa, hankkia tuoretta osaamista ja solmia oikeita kumppanuuksia. Menestyksen avaimina korostuvat ketterät toimintatavat ja aktiivinen verkostoituminen.

MYRSKY-hanke mukana messuilla

MYRSKY-hanke kulkeutuu Teollisuusmessuille Vaasan ammattikorkeakoulun projektipäälikön, Tanja Davidovin, mukana.

Haluamme  messujen kautta tavata uusia yrityksiä ja heidän edustajiaan sekä keskustella heidän kanssaan myös tulevaisuuden hanke-koulutuksista ja VAMKin omista koulutuksista. Messujen kautta tuomme myös VAMKin tunnettuutta paremmin esille kouluttajana ja yritysten yhteistyökumppanina. – Tanja Davidov, projektipäällikkö

Samalla halutaan tuoda esiin Vaasan ammattikorkeakoulun roolia kouluttamisen ja osaamisen tärkeimpänä kumppanina. Vaasan ammattikorkeakoulusta yritykset saavat apua tuotteiden, palveluiden ja organisaatioiden kehittämiseen, Teollisuusmessut tarjoavat sekä Vaasan ammattikorkeakoululle että MYRSKY-hankkeelle mohdollisuuden antaa yrityksille informaatiota loppuvuoden tapahtumista, koulutuskokonaisuukista kuin mikro-opinnoistakin sekä tavoitteista.

Vaasan ammattikorkeakoulun henkilöstöä voit tavata Teollisuusmessuilla 22.11. ständillä A800.

MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa -hankkeen tavoitteena on tukea Länsi-Suomen alueen yrityksiä Covid-19-pandemian aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Kurkkaa nämä

Tunnisteet

Myrskytki