Vuonna 2021 VAMKista valmistuneilla oli Suomen pienin työttömyysaste

Vuonna 2021 VAMKista valmistuneilla oli Suomen pienin työttömyysaste

Opinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa ovat työelämälähtöisiä ja oppilaitoksen aktiivinen yhteistyö alueen työnantajien kanssa varmistaa korkeakouluopiskelijoille sujuvan siirtymän työelämään. Vuonna 2021 VAMKista valmistuneilla oli Suomen pienin työttömyysaste.

Tuoreen tilaston mukaan Vaasan ammattikorkeakoulusta vuonna 2021 valmistuneilla oli Suomen pienin työttömyysaste, 2.7 %. Tämä tarkoittaa, että lähes jokainen VAMKista kyseisenä vuonna valmistunut on työllistynyt. Kansainvälisiä opiskelijoita tarkasteltaessa VAMKin opiskelijoista 58.3% oli työllistynyt Suomeen vuosi valmistumisensa jälkeen. Pohjanmaalle työllistyneitä heistä oli 45.8.%.

Työelämälähtöisyys ja monipuolinen yhteistyö alueen yritysten ja organisaatioiden kanssa on vahvaa Vaasan ammattikorkeakoulussa. VAMK panostaa opiskelijoiden harjoittelu ja työllistymismahdollisuuksien lisäämiseen monin eri toimin. Yksi konkreettinen esimerkki on tekniikan alalla vuoden 2023 alussa lanseerattu Energy Talent-ohjelma, jossa opiskelijoille rakennetaan yksilöllisiä oppimis- ja urapolkuja yritysten tarpeiden mukaisesti ja yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

VAMKin opiskelijoilla on käytössään ura- ja rekrytointiasiantuntija sekä Talent Coach. He tukevat opiskelijoita urasuunnittelussa, työnhakutaitojen vahvistamisessa sekä oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamisessa. Erilaiset harjoittelu-, kesätyö- ja opinnäytetyöpaikkojen löytämistä tukevat toimet opintojen aikana parantavat opiskelijoiden mahdollisuuksia työllistyä valmistumisen jälkeen.

Tämä on erityisen kannattavaa ulkomaalaisten, EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden kohdalla, sillä nämä opiskelijat maksavat tutkinnoistaan lukukausimaksut. Ulkomaalaisten opiskelijoiden houkuttelu Suomeen ja Vaasaan on alueelle elintärkeää osaajapulan ratkaisemiseksi ja alueen elinvoiman takaamiseksi. Korkeakoulujen ja työnantajien tiivis yhteistyö auttaakin varmistamaan, että Vaasaan muualta Suomesta ja ulkomailta tulevista opiskelijoista yhä useampi työllistyisi ja jäisi alueelle opintojen jälkeenkin.

”Jokainen uusi aloituspaikka Pohjanmaan ammattikorkeakouluihin on merkittävä panostus kestävän talouden, hyvinvoinnin sekä yritysten kilpailukyvyn ja menestyksen edistämiseen. Erityisen tärkeää on lisätä aloituspaikkoja Vaasaan, joka toimii Suomen vihreän siirtymän moottorina energiaklusterin kautta ja on siten keskeinen tekijä koko maan menestykselle”, kommentoi Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen.

Lue lisää aiheesta: Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen käsitteli työllistymistä ja korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäämisen tärkeyttä koko Suomeen toukokuussa 2023 ilmestyneessä blogikirjoituksessaan Ilkka-Pohjalaisessa.

Tunnisteet

työelämäyhteistyöTyöllistyminen