Yhdessä menestykseen – Aurinkoisia terveisiä kampukseltamme!

Yhdessä menestykseen – Aurinkoisia terveisiä kampukseltamme!

Puoli vuotta on hurahtanut ohi nopeasti ja nyt ollaan jo kesäloman kynnyksellä. Vuosi 2023 on Vaasan ammattikorkeakoulussa palveluliiketoiminnan kehittämisen vuosi ja alkuvuoden olemme keskittyneet paremmin vastaamaan alueen yritysten tarpeisiin.

Vaasan ammattikorkeakoululla on pitkät perinteet palveluliiketoiminnassa, ja tänä vuonna olemme keskittyneet erityisesti sen kehittämiseen ja kasvattamiseen myös tulevaisuudessa. Ensimmäiseksi lähdimme liikkeelle palveluliiketoiminnan yritysyhteistyön vastuuhenkilöiden nimittämisellä (kuvassa: Sari Saarikoski, Pirita Setälä, Tommi Siljamäki, Kalle Hällfors) . Halusimme löytää jokaisesta koulutusyksiköstä yhden edustajan, joka tuntee kyseisen alan kasvukriteerit ja tarpeet. Tavoitteena on pystyä palvelemaan nykyisiä yhteistyökumppaneita paremmin ja luomaa pohjaa kasvulle organisaatiossamme.

Ammattikorkeakoulut ovat merkittävässä asemassa alueen yritysten kasvun suhteen, erityisesti käytännönläheisten ammattiosaajien kouluttajana ja jatkokouluttajana. Siksi on tärkeää ymmärtää mitä alueen yritykset tarvitsevat osaajilta, mutta myös kuinka voimme auttaa teitä pääsemään tavoitteisiinne paremmin. Olemme todella kiitollisia kaikille yrityksille, joiden kanssa olemme jo ehtineet käydä keskusteluja. On todella tärkeää ylläpitää vuorovaikutteista keskustelua myös tulevaisuudessa, jotta pystymme nopeammin vastaamaan yritysten muuttuviin tarpeisiin.

Vaikuttavuutta liiketoimintaasi

Muuttuva maailma tuo uusia haasteita yritystoimintaan ja monimutkaisten ongelmien ratkaisu saatetaankin löytää eri koulutusyksiköiden monitieteellisellä yhteistyöllä. Tämä luo mahdollisuuksia sekä yrityksille että opiskelijoille syvemmin ymmärtää oman alansa mahdollisuudet. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden haasteisiin ratkaisu saattaa löytyä liiketalouden osaamisesta tai tekniikasta. Myös muotoilun näkökulma ja kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen ymmärtäminen tuovat mielenkiintoisia mahdollisuuksia tekniikan puolelle.

Muokkaamalla palveluliiketoimintamme strategiaa yritysläheisemmäksi keskitymme luomaan arvoa Vaasan seudun toimijoille. Olemme muun muassa uudistaneet kotisivujamme selkeämmiksi ja kurssitarjontaa ajankohtaisemmaksi yritysten toiveita kuunnellen. Selkeä esimerkki on myös uusi avainasiakkuusstrategiamme, jonka pohjalta teemme jatkossa tiiviimmin yhteistyötä. Olemme todella innoissamme avainkumppaneidemme yhteistyöstä ja olemme syksyllä yhteydessä sekä nykyisiin että mahdollisiin uusin kumppanuuksiin.

Tästä kehittämistyö jatkuu edelleen ja syksyllä vielä aivan uudella energialla. Haluamme kiittää kumppaneitamme ja alueen yrityksiä kevään yhteistyöstä. Toivotamme rentouttavaa kesää ja lisää aurinkoisia päiviä!

Ystävällisin terveisin,
Jenna Puska
Palveluliiketoiminnan päällikkö

Ota yhteyttä

Keskustellaan tarpeistanne ja siitä, kuinka voimme auttaa juuri sinun yritystä tai organisaatiota!

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliiketoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 472 4330

Tunnisteet

palveluliiketoimintatyöelämäkumppanuus