Yhteishaussa VAMKin verkko- ja monimuoto-opinnot vetovoimaisimpia

Yhteishaussa VAMKin verkko- ja monimuoto-opinnot vetovoimaisimpia

Kevään toinen yhteishaku suomenkielisiin AMK- ja YAMK-koulutusohjelmiin päättyi tänään 27.3.2023 klo 15. VAMKin haussa olleista tutkinto-ohjelmista suosittuja olivat erityisesti verkko- ja monimuotototeutuksena tarjottavat koulutukset.

Kevään toisessa yhteishaussa 13.-27.3.2024 Vaasan ammattikorkeakouluun jätettiin yhteensä 3 591 hakemusta. VAMKissa oli tarjolla yhteensä 520 aloituspaikkaa suomenkielisiin AMK- ja YAMK-tutkinto-ohjelmiin. Alustavien tietojen mukaan valtakunnallisesti yhteishaussa oli yhteensä 144 335 hakijaa kaikkien suomalaisten korkeakoulujen AMK- ja YAMK-koulutusohjelmiin.

Haussa olleista VAMKin tutkinto-ohjelmista suosituimpia tällä hakukierroksella olivat erityisesti verkko- ja monimuotototeutuksena tarjottavat koulutukset. Keskimäärin Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmiin oli 6,9 hakijaa yhtä aloituspaikkaa kohden.

”Vaasan ammattikorkeakoulu on sympaattinen opiskelijayhteisö, jossa tunnemme opiskelijamme. Olemme helposti lähestyttäviä ja toimimme tiiviissä työelämäyhteistyössä. Syksyllä haluamme jälleen toivottaa tervetulleeksi uudet opiskelijamme osaksi kansainvälistä korkeakouluamme”, sanoo Ville Isoherranen, va. rehtori, toimitusjohtaja ja toivottaa hakijoille onnea tuleviin valintakokeisiin: ”Parhainta menestystä hakijoille valintakokeisiin!”

Joustavat opinnot Vaasassa kiinnostivat hakijoita

VAMKissa yhteishaun vetovoimaisin koulutusohjelma oli liiketalouden taloushallinnon tradenomin tutkinto, joka toteutetaan tänä vuonna kokonaan verkossa. Taloushallinnon koulutusohjelmaan jätettiin n. 14,9 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

”Olen tyytyväisenä seurannut verkkokoulutustemme suosiota. Taloushallinnon verkkokoulutus menestyi erinomaisesti juuri päättyneessä yhteishaussa ja ensi kevään haussa verkkototeutuksina tarjolla ovat vuorostaan oikeushallinto ja kansainvälinen kauppa”, toteaa liiketalouden yksikön johtaja Elina Martin.

Verkkototeutukset tarjoavat joustavan opiskelumahdollisuuden tutkinnon suorittamiseen mm. työssäkäyville opiskelijoille sekä opiskelijoille muilta paikkakunnilta.

”Taloushallinnon verkko-opiskelijoista kasvaa työelämän tarpeisiin uusia osaajia. Seuraamme tarkasti niin opiskelijapalautteita kuin työelämän tarpeitakin ja kehitämme jatkuvasti koulutusten sisältöjä ja toteutuksia. Pohdimme myös uusien verkkokoulutusten mahdollisuutta”, kertoo Martin.

Verkko-opintojen lisäksi myös monimuoto-opinnot kiinnostivat hakijoita. Insinööriopinnoista vetovoimaisin tutkintokoulutus oli sähkö- ja automaatiotekniikan monimuotototeutus. Siihen jätettiin n. 11,7 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

Sosiaali- ja terveysalalla sosionomiopinnot kiinnostivat hakijoita aiempien vuosien tapaan. Keskimäärin hakijoita sosionomin koulutusohjelmaan oli 7,6 yhtä aloituspaikkaa kohden. Sosionomin koulutus toteutetaan perinteisenä lähiopetuksena Palosaaren kampuksella.

Ylemmistä AMK-tutkinnoista suosituin oli verkossa toteutettava Digitalisaation kehittämisen ja johtamisen tradenomin koulutusohjelma. Maisteri-tasoiseen koulutukseen jätettiin keskimäärin 9,6 hakemusta yhtä aloituspaikkaa kohden.

Haun valinnat julki kesällä ja opinnot alkavat elokuussa 2024

Valintakokeet AMK-tutkintoihin järjestetään 27.5. – 30.5.2024. YAMK-tutkintoihin ei järjestetä erillistä valintakoetta, vaan opiskelijat valitaan hakijoiden laatimien työelämälähtöisten kehittämissuunnitelmien perusteella. Kehittämissuunnitelmat on ladattava yhteishaun hakemukselle 19.4.2024 mennessä.

Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan viimeistään 4.7.2024 ja opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 11.7.2024. Varasijoilta hyväksyminen päättyy 6.8.2024. Opinnot alkavat elokuussa 2024.

Lisätietoja opiskelijavalinnoista antaa Vaasan ammattikorkeakoulujen hakijapalvelut.

Tunnisteet

yhteishaku