Yhteistyö Taitotalon kanssa sujuvoittaa siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun

Yhteistyö Taitotalon kanssa sujuvoittaa siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Taitotalo ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa kehitetään yhteisiä väyläopintoja. Opintojen avulla siirtymä toiselta asteelta korkeakouluun sujuvoituu.

Vaasan ammattikorkeakoulu ja Taitotalo, Suomen suurin ammatillinen aikuisten kouluttaja, ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen 12.6.2024. Sopimuksen tavoitteena on rakentaa ja kehittää sujuvia opintopolkuja ammatilliselta toiselta asteelta korkeakouluasteelle. Sopimuksen myötä Taitotalon opiskelijoilla on mahdollisuus hakeutua maksuttomien väyläopintojen kautta VAMKiin liiketalouden tutkinto-opiskelijaksi.

”Tämä yhteistyö parantaa ja monipuolistaa opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia. Taitotalon ja VAMKin sopimus luo edellytyksiä innovatiiviselle ja joustavalle koulutusyhteistyölle, joka vastaa paremmin nykypäivän ja tulevaisuuden työelämän tarpeisiin”, sanoo Taitotalon rehtori Jarkko Paananen.

”VAMKin visio on olla osaamisen tärkein kumppani. Toimimme tiiviissä työelämäyhteydessä ja opiskelijamme työllistyvät erittäin hyvin. VAMK VÄYLÄ avaa uuden reitin hakeutua opiskelijaksi Vaasan ammattikorkeakouluun ja varmistamaan opiskelupaikan. Kumppanuuden kautta haemme kasvua opiskelijamäärissä ja tuomme osaajia alueen yritysten tarpeisiin”, kertoo Ville Isoherranen, VAMKin va. rehtori, toimitusjohtaja.

Varma opiskelupaikka korkeakoulussa

Yhteistyön myötä Taitotalon opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintojensa aikana 15 opintopisteen laajuiset liiketalouden alan väyläopinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa. Väyläopinnot voidaan hyväksilukea sekä ammatilliseen tutkintoon että Vaasan ammattikorkeakoulussa suoritettavaan liiketalouden korkeakoulututkintoon.

”Väyläopinnot ovat opiskelijalle mahdollisuus nähdä, minkälainen vaatimustaso teoreettisemmassa ammattikorkeakoulutuksessa on ja samalla peilata omia valmiuksiaan niihin. Ammatillisessa koulutuksessahan osaaminen osoitetaan aikuisopiskelijoiden suhteen pitkälti näyttöjen avulla ammatillinen osaaminen edellä”, toteaa Taitotalon liiketoiminnan perustutkinnon tutkintovastaava, kouluttaja Maria Hirvonen.

Suoritettuaan toisen asteen tutkinnon ja 15 opintopistettä VAMKin väyläopintoja, voi Taitotalon opiskelija valmistumisensa jälkeen hakeutua tutkinto-opiskelijaksi VAMKiin kaksi kertaa vuodessa järjestettävän erillishaun kautta. Opiskelija voi myös ilmoittautua vuoden sisällä valmistumisestaan väyläopintoihin, suorittaa ne ja hakeutua erillishaussa VAMKiin tutkinto-opiskelijaksi.

”VAMKin väyläopintomalli sopii hienosti ammattiin valmistuvalle aikuisopiskelijalle, joka etsii usein jatko-opiskelupaikkaa verkkopainotteisista monimuoto-opinnoista, joita voi suorittaa työn ohessa”, sanoo Taitotalosta korkeakouluun projektipäällikkö ja opinto-ohjaaja Miia Arppe.

Opiskelijalle on tarjolla erilaista tukea väyläopintojen aikana. Neljä kertaa vuodessa järjestettävässä orientaatiotilaisuudessa väyläohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa. Opintojen lopussa väyläohjaajat lisäksi neuvovat opiskelijoita erillishaun käytänteissä.

Lisätietoja:

Ville Isoherranen
va. rehtori, toimitusjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulu
+358 50 349 6341
ville.isoherranen@vamk.fi

Miia Arppe
Taitotalosta korkeakouluun projektipäällikkö & opinto-ohjaaja, Taitotalo
+358 50 382 6149
miia.arppe@taitotalo.fi

Tunnisteet

Taitotaloväyläopinnot