Yrityksille tukea omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen

Yrityksille tukea omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen

MYRSKY- ja Ostrobothnia Business Transfer-hankkeet antamassa yrityksille eväitä omistajan- ja sukupolvenvaihdokseen

Omistajanvaihdos on liiketoiminnan elinkaaren merkittävä vaihe, joka voi vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen suuntaan ja kehitykseen. Tässä prosessissa nykyinen omistaja luopuu omistusoikeudestaan, ja yrityksen hallinta siirtyy uudelle omistajalle. Omistajanvaihdos voi tapahtua eri syistä, kuten yrittäjän eläkkeelle siirtymisen, strategisten päätösten tai liiketoiminnan myynnin myötä.

Yrityksen omistajanvaihdoksen strateginen suunnittelu on olennainen osa prosessia. Suunnitellulla siirtymällä voidaan varmistaa, että yrityksen toiminta jatkuu saumattomasti, liiketoimintaa kehitetään edelleen ja henkilöstön sitoutuminen säilyy vahvana. Suunniteltu sukupolvenvaihdos mahdollistaa myös mahdollisimman sujuvan siirtymisen uudelle omistajalle, oli kyse sitten perheenjäsenestä tai ulkopuolisesta ostajasta. Suomen yritysmaailmassa omistajan- ja sukupolvenvaihdokset ovat nousseet keskeiseksi teemaksi.

”Suomessa on merkittävä määrä yrityksiä, joissa yrittäjät ikääntyvät ja tarvitsevat jatkajaa. Yhteiskunnalle on tärkeää, että yksikään kannattava yritys ei lopeta sen takia, ettei sille löydy jatkajaa. Tämä on tärkeää myös työpaikkojen säilymisen kannalta”, korostaa Alasaari.

Omistajan- ja sukupolvenvaihdosprosessiin liittyy usein monimutkaisia kysymyksiä, kuten yrityksen arvonmääritys, verosuunnittelu, liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen ja mahdolliset perintöverot. Lisäksi henkilökohtaiset suhteet ja perheen dynamiikka voivat vaikuttaa päätöksentekoon. Näiden tekijöiden hallinta ja ammattitaitoinen neuvonanto ovat avaintekijöitä onnistuneessa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksessa, joka luo vankan perustan yrityksen tulevaisuudelle.

Alasaari korostaa valmistautumisen merkitystä omistajanvaihdoksessa. Ajoissa aloitettu suunnittelu ja avoin keskustelu perheenjäsenten kesken ovat ensiarvoisen tärkeitä. Hän painottaa, että varhainen suunnittelu auttaa minimoimaan omistajanvaihdoksen toteutuksen veroseuraamuksia.

”Haasteena on yleensä se, että järjestely pyritään tekemään kiireellä ja suunnittelematta. On lykätty liian kauan luopumispäätöstä”, Alasaari lisää.

Strateginen suunnittelu ja yrittäjän rooli omistajanvaihdoksen onnistumisen takana

Strateginen suunnittelu on avain helpottamaan sukupolvenvaihdosta ja varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Omistajan- ja sukupolvenvaihdosten onnistuminen vaatii huolellisen suunnittelun lisäksi yrittäjältä aktiivisuutta. ”Aloittamalla ajoissa mahdollistetaan useampia toteutustapoja, valitaan kustannustehokkain malli ja varmistetaan hiljaisen tiedon siirto jatkajalle. Yrittäjälle jää näiden asioiden käynnistäminen, valvominen ja loppuunsaattaminen. Suosittelen asiantuntija-apua, mutta yrittäjän osallistuminen on olennaista”, neuvoo Alasaari.

Ensimmäinen askel strategisessa suunnittelussa on ymmärtää yrityksen nykytilanne ja asettaa selkeät tavoitteet omistajanvaihdokselle. Omistajan on määriteltävä, haluaako hän siirtää yrityksen perheen sisällä, myydä sen ulkopuoliselle ostajalle tai ehkä jopa työntekijöille. Tämän päätöksen pohjalta rakennetaan koko omistajanvaihdoksen strategia.

Arvonmääritys on toinen keskeinen osa suunnittelua, ja se vaatii tarkan arvion yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Ammattitaitoiset asiantuntijat voivat auttaa määrittämään oikean arvon yritykselle, mikä on tärkeää oikeudenmukaisen kaupan varmistamiseksi ja mahdollisten veroseuraamusten minimoimiseksi.

Suunnitellulla omistajanvaihdoksella voidaan myös varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus ja mahdolliset muutokset toteutetaan hallitusti. Tämä sisältää henkilöstön sitouttamisen ja tarvittavat toimet, jotta uusi omistaja voi saumattomasti ottaa ohjat käsiinsä. Selkeiden dokumentaatioiden, kuten sopimusten ja strategisten suunnitelmien, laatiminen on avainasemassa, jotta kaikki osapuolet ovat tietoisia siirtymän yksityiskohdista.

Asiantuntijoista apua omistajanvaihdokseen

Omistajanvaihdosprosessiin liittyy myös usein ammattilaisten, kuten liiketoiminta-asiantuntijoiden ja lakimiesten, osaaminen. He voivat tarjota arvokasta apua ja ohjausta sekä varmistaa, että kaikki oikeudelliset ja taloudelliset näkökohdat käsitellään asianmukaisesti. Vaikka esimerkiksi tekoäly tuo uusia apuja yrityksien omistajanvaihdokseen, ei se korvaa täysin asiantuntijoiden roolia. ”Tekoäly mahdollistaa uusia palveluja, mutta jokainen tilanne on erilainen, ja teknologia ei täysin korvaa asiantuntijaosaamista omistajanvaihdosten tukena”, Alasaari sanoo.

Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdokset vaativat systemaattista suunnittelua ja oikea-aikaista toimintaa. Tuki ja neuvonta ovat keskeisiä tekijöitä, jotka voivat auttaa yrityksiä menestymään näissä merkittävissä muutostilanteissa. Esimerkiksi VASEK tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluja yrityksille, jotka harkitsevat omistajan- tai sukupolvenvaihdosta. Alasaari kertoo, että he voivat auttaa suunnittelussa, laskelmien tekemisessä, rahoituksen hakemisessa, verkostoitumisessa ja tarjota tietoa koko prosessin ajan. ”VASEKin maksuttomat neuvontapalvelut auttavat jatkajaa suunnittelemaan toimintaa ja tekemään laskelmia, hakemaan rahoitusta, verkostoitumaan ja tarjoamaan tietoa oikeastaan kaikissa prosessin vaiheissa. Luopujia voimme esimerkiksi avustaa jatkajien löytämisessä, yrityksen myyntikuntoon saattamisessa, tarvittavien sopimusten ja asiantuntijoiden hakemisessa”, Alasaari painottaa.

Alasaarella on kolmea tärkeintä neuvoa yrityksille, jotka harkitsevat omistajan- tai sukupolvenvaihdosta, hän kiteyttää: ”Aloita ajoissa, käytä asiantuntijoita, pidä yritys aina myyntikunnossa vaikka et sitä juuri olisi myymässäkään.”

Koulutuksella tietoa ja tukea tulevaan

VASEKin Ostrobothnia Business Transfer- ja valtakunnallisella MYRSKY-hankkeella halutaan tuoda maksuttomalla koulutuksella tietoa omistajan- ja sukupolvenvaihdoksesta ja niihin liittyvistä vattimuksista ja prosesseista. Samalla halutaan kannustaa yrityksiä lähtemään liikkeelle ja ottamaan yhteyttä asiantuntijoihin mahdollisimman pian omistajanvaihdospäätöksen jälkeen.

Yrityksen omistajan- ja sukupolvenvaihdos-koulutustapahtuma pidetään Vaasassa 12.12.2023 klo 15.00 alkaen Bock’sin The Right Wing-tilassa osoitteessa Gerbyntie 16.

Ohjelma

15.00 Kahvit
15.15 Tervetuloa, Myrsky hanke-esittely
15.20 Ostrobotnian Business Transfers-hanke
15.25 Asiaa sukupolvenvaihdoksesta
16.00 Yritys myyntikuntoon
17.00 Yrittäjän arki
17.30 Yrityskaupan rahoitus

Ilmoittatumaan tapahtumaan pääset täällä.

Kurkkaa nämä

Tunnisteet

Myrskytki