3V - Veni, Video, Vici

Oph logo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: 3V - Veni, Video, Vici

Hankkeen kesto: 3.11.2021 - 30.6.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: OPH

Kokonaisbudjetti: 65 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Päivi Rajala, Yliopettaja (Liiketalous)

puh. +358 207 663 566, paivi.rajala@vamk.fi

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Digitaalisuus on keskeinen osa nykyaikaista elämää, ja sen nopea kehittyminen muuttaa sekä opettamisen että oppimisen toteutusta ja organisointia. Yhteiskunnallisten muutoksien vuoksi jokaisella alalla ja koulutusasteella opetuksen tuottamisen tavat ovat muuttuneet, ja opettajilta vaaditaan osaamista digitaalisen teknologian käytöstä.

Tulevaisuudessa itsensäkehittäminen työssä tapahtuu jatkuvan oppimisen kautta, ja oman osaamisen ja tiedon jakaminen sekä tasavertaistuu että globalisoituu tämän myötä. Tämän kehityssuunnan keskeisin työkalu on kommunikaatio, ja sen tärkein väline on video. Hankkeen ajatuksena on valmentaa opetushenkilöstöä suoriutumaan nykypäivän ja tulevaisuuden työnteon haasteista digitaalisen työvälineen, videon, käytön hallinnalla.  Yhteisenä aiheena on saavutettavuus sekä erilaisten oppijoiden tarpeet ja mahdollisuudet olla osallisena.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kartuttaa opettajien ja ohjaajien tietoja ja taitoja käytettäväksi toisen asteen koulutuksen parissa. Tavoite on, että opettajat ja ohjaajat oppivat suunnittelemaan ja tuottamaan videomuotoista opetusmateriaalia opetuksessa, ja jakamaan osaamista oppijoille tämän avulla. Tämän lisäksi hankkeella tavoitellaan opettajien motivaation nousua oman videomuotoisten opetusmateriaalien tuottamisessa sekä videotuotannon menetelmien jakamisessa oppijoille.

Tulokset

Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä, ja toteutuskertoja on kolme. Yhden toteutuksen kesto on noin neljä kuukautta. Tavoitteena on 36x10op=360 opintopistettä. Tuloksena on, että opetusvideot saavat jatkossa suuremman merkityksen opetusmenetelmien joukossa. Myös osallistujien videotuotanto-osaaminen ja opetusmateriaalin tuottaminen videoina helpottuu videonkuvaustaitojen kasvaessa. Oppijat tuottavat projektina omaan työhönsä liittyvää opetusmateriaalia jaettavaksi opiskelijoille.

Hanke toteutetaan projektipohjaisesti noin neljän kuukauden koulutuksena kolmena ajankohtana: keväällä 2022, syksyllä 2022 ja keväällä 2023. Oppijoilla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta omia videoita toteuttaessaan, ja oppimisalustana käytetään Moodlea. Lisäksi oppijoiden on mahdollista käyttää videoiden toteuttamiseen järjestäjän laitteistoa sekä medialabroja.  Koulutus jaetaan eri osioihin, joissa voidaan hyödyntää hankkeeseen osallistuvien opettajien vahvaa osaamista. Hankeen osioina ovat suunnittelu, esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto, joiden hallinnalla varmistetaan tehokas työnteko digitaalisemmassa maailmassa niin nykypäivänä kuin tulevaisuudessakin.

Vamk logo väri posit cmyk l