5G HUB Vaasa

Vasek vari ilman tekstiaEakrVipuvoimaaeu 14 20Pohjanmaan liitto 4 varinen

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: 5G HUB Vaasa

Hankkeen kesto: 1.8.2021 - 30.6.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Vaasan Yliopisto, Novia

Rahoitus: EAKR, Pohjanmaan liitto, Vasek

Kokonaisbudjetti: 220 349 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Thomas Vikström, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 330, thomas.vikstrom@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://www.5ghubvaasa.fi/

Hankekoodi: A77621

Alusta: Smart City

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Hankeen päätavoite on tutkia ja kehittää 5G-teknologiaa teollisuuden käyttöön testaamalla ja pilotoimalla 5G-teknologiaan perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena on todellisten käyttötapausten ja tarpeiden pohjalta tuottaa tuloksia teollisuuden todelliseen käyttöön. Tavoitteena on perustaa 5G-testilaboratorio Technobotnian tiloihin erillisen investointihankkeen avulla.

Tavoitteet

  1. Perustaa 5G/6G -testilaboratorio vahvistamaan digitalisaation tutkimista ja tuotekehitystä alueella
  2. Varmistaa testilaboratorion tarkoituksenmukaisuus ja viestittää siitä alueen toimijoilla kokeilemalla yhdessä heidän kanssaan muutamien käyttötapauksien tutkimista laboratorion resurssein
  3. Vahvistaa Pohjanmaan älykkään erikoistumisen painopistealueina toimivien digitaalisten ratkaisujen ja älykkäidenn järjestelmien TKI- infrastruktuuria ja kehitysympäristöä
  4. Kehittää 5G/6G -osaamista, ja tukea yrityksiä ja yritysverkostoja uusien liiketoimintamahdollisuuksien
    tunnistamisessa ja kehitystyössä Pohjanmaalla
  5. Lisätä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen verkottumista kansallisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa, ja tukeakilpaillun TKI rahoituksen hakemista kansallisista ja kansainvälisistä lähteistä

Tulokset

Hankkeen tuloksena on toimiva 5G Lab, joka sijoitetaan Technobothnian tiloihin. 5G Lab tulee toimiman sekä hankkeen aikana että hankkeen jälkeen. Hankkeen aikana rakennetaan suhteita 5G-toimijoiden kanssa, jotka jatkuvat hankkeen päättymisen jälkeen. Verkoston kautta alueelle syntyy uutta osaamista.

Hanke koostuu neljästä työpaketista, jotka on suunniteltu niin, että korkeakouluilla ja yliopistoilla on merkittävä rooli jokaisen työpaketin toteuttamisessa. Tällä taataan jokaisen toimijan osaamisen kertyminen 5G HUB:in osien tuntemiseksi ja käyttämiseksi. Testaus- ja pilotointityöpaketin toteutuksessa osallistetaan alueen yrityksiä tehokkaan 5G HUB-kokonaisuuden takaamiseksi, vahvistetaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja välitetään tietoa HUB:in kyvykkyydestä.

Vamk logo

Novia vari

Vaasan yliopisto logo