Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Hankkeen kesto: 15.8.2023 - 31.10.2024

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: Centria, LAB , EduVamia

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 46 778 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Mikko Pieskä, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 363, mikko.pieska@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Koulutuksessa käydään läpi akkuarvoketjua materiaalitason asioista valmiiden akkujen lataukseen tuotantoketju mukaan lukien. Akkujen elinkaaren kannalta on keskeistä, että akun ominaisuudet tunnetaan riittävän hyvin ja että niiden käsittely on turvallista sekä huolellista kaikilta osa-alueiltaan. Oikeilla toimenpiteillä ja osaamisella ketjun eri vaiheissa akkujen ja akustojen elinkaaren pidentäminen on mahdollista. Tällä on suora yhteys ympäristö- ja talousvaikutuksiin – kaikki koulutuksen opintojaksot käymällä akkukäytöistä on mahdollisuus saada vielä suurempi hyöty kun akkuarvoketjun kaikki eri vaiheet tulevat tutuiksi.  

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Kohderyhmänä on akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla). Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on oma tietokone ja verkkoyhteys. Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Tavoitteet

Autoalan siirtymä ja akkujen lisääntynyt käyttö sähkön varastoinnissa lisäävät akkualan investointeja, mikä lisää tarvetta korkeasti koulutetuille akkuteollisuuden osaajille. Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien osaamista vastaamaan energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on akkuteollisuuden osaajat, joilla päivitettyä osaamista vastaamaan energiantuotannon muuttuneisiin osaamistarpeisiin. Koulutus antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan akkujen arvoketjun kaikista vaiheista, jonka avulla opinnot käynyt kykenee työskentelemään akkualalla muutoksiin sopeutuen.

Vamk logo

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo