Biometaanin tuotantolaitos

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Maatilakokoluokan biometaanin tuotantolaitos haastaville raaka-aineille

Hankkeen kesto: 31.1.2024 - 30.6.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit:

Rahoitus: JTF, Pohjanmaan liitto

Kokonaisbudjetti: 246 928 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Johanna Nysten, Lehtori (Tekniikka)

, johanna.nysten@vamk.fi

Alusta:  Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Pienen mittakaavan biokaasulaitosten kannattavuutta haittaavat raakabiokaasun matala lämpöarvo ja vaikea kuljetettavuus. Lisäksi syntyvän kaasun määrä on liian pieni, jotta biometaanin tuotanto saataisiin nykyisillä kaupallisilla puhdistuslaitteilla kannattavaksi. Maatiloilla syntyvissä biokaasun tuotantoon kelpaavissa jakeissa on usein sellaisia epäpuhtauksia, joiden erottaminen helpottaisi mädätteen käsittelyä. Yllä esitetyt haasteet on mahdollista ratkaista kehittämällä uuden tyyppinen biokaasureaktori ja kohtuuhintainen kaasunpuhdistusprosessi.

Hankkeessa selvitetään uuden tyyppisen panostoimisen biokaasureaktorin ja edullisen amiinipesurin perusperiaatteet ja teoriat sekä mallinnetaan ja suunnitellaan päälaitteet. Lisäksi lasketaan prosessin investointi- ja käyttökulut sekä kannattavuus. Mallinnettava biokaasureaktori koostuu vinopohjaisesta aumareaktorista (kuivareaktori), johon on integroitu märkäreaktori.

Hankkeen tarkoituksena on tuottaa riittävä tausta-aineisto maatilamittakaavan prosessien valmistamiseen ja rakentamiseen.

Tavoitteet

  1. Etsiä perusteet ja suunnitella toimiva viistopohjainen biokaasureaktori, jossa on minimoitu, ilmastovaikutukset, kaasuhäviöt ja optimoitu energiatalous
  2. Kehittää edullinen menetelmä metaanin erottamiseen biokaasusta
  3. Etsiä ja kehittää uusia ilmastoystävällisiä ja taloudellisia menetelmiä biokaasureaktorikäyttöön soveltuvassa betonirakentamisessa

Tulokset

Hanke tuottaa suunnitteluaineistot ja kannattavuusarviot uudentyyppiselle maatilakokoluokan biokaasulaitokselle. Uusia tuotteita ovat vinopohjareaktori ja sen kytkeminen märkään biokaasun tuotantoprosessiin sekä lasikuidusta tai muovista valmistettu amiinipesuri. Hanke antaa myös perustietoa ilmastoystävällisen betonirakenteen mahdollisuuksista ja taloudellisista tuotantomenetelmistä.

Kustakin osakokonaisuudesta tuotetaan työpaketeissa omat prosessikuvaukset, piirrokset ja raportit, jotka ovat elinkeinoelämän hyödynnettävissä. Hankkeen tuloksia mitataan muun muassa julkaistujen raporttien määrinä.

Vamk logo