Digitaaliset AM-teknologiat

Vipuvoimaaeu 2014 2020Esr

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Digitaaliset AM-teknologiat - 3D-suunnittelusta valmistukseen

Hankkeen kesto: 1.9.2020 - 31.12.2023

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: ESR / REACT-EU

Kokonaisbudjetti: 214 610 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Sami Elomaa, Lehtori (Tekniikka)

puh. +358 207 663 371, sami.elomaa@vamk.fi

Hankekoodi: S22708

Alusta: Smart Industry

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Ainetta lisäävä valmistus (eng. Additive Manufacturing, AM) on kovalla vauhdilla kasvava teollisuuden tuotantomenetelmä. Muutos AM-osaamisen tarpeessa on niin nopeaa, ettei alalla olevaa osaamisvajetta ja ammattilaisten tarvetta ehditä täyttää perinteisen insinöörikoulutuksen uudistumisvauhdilla. Covid-19–pandemia on konkreettisesti osoittanut nopean reagoinnin olevan nopeasti muuttuvassa maailmassa ensisijaisen tärkeää. Tällä hetkellä pandemian aiheuttama tarve nopealle muutoskyvylle teollisuuden tuotantomenetelmissä sekä vihreän siirtymän vaatimat toimenpiteet kulkevat käsi kädessä. Hankkeella vastataan kumpaakin tarpeeseen. Hankkeen on suunnattu ensisijaisesti kaikille teollisuudessa tuotteiden suunnittelun, tuotekehityksen, valmistuksen ja logistiikan kanssa tekemisissä olevat sekä työelämästä mahdollisesti oman koulutuksen tai tietotaidon vanhennuttua putoamisvaarassa olevat. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja pilotoida AM-teknologioiden osaamistasoa nostava koulutuskonsepti, jonka avulla tehostetaan AM-teknologioiden hyödyntämistä teollisuustuotannossa, pienentää Covid-19–pandemian aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia ja kompensoida pandemian osoittamaa teollisuuden muutostarvetta. AM-teknologioiden tehokas hyödyntäminen vaatii valtavasti monenlaista uudentyyppistä osaamista eikä sellaisen osaamispääoman hankkimiseen yksittäisillä yrityksillä ole aikaa eikä mahdollisuuksia. Covid-19–pandemian aiheuttama pudotus teollisuustuotannossa antaa kuitenkin monille ainutkertaisen mahdollisuuden tähän juuri nyt sekä ajankäytön että osaamisen kartuttamisen kannalta.

Tavoitteena on myös hankkia uutta osaamista AM-valmistusteknologiasta koko tuotantoketjun laajuudella potentiaalisten tuotekehityskohteiden tunnistamisesta ja suunnittelusta valmistukseen ja viimeistelyvaiheisiin saakka. Tavoitteena on myös yritysten ja niiden henkilöstön osaamistason selvä nostaminen AM-teknologioiden ja 3D-tulostamisen hyödyntämiseksi nopeavaikutteisella kohdennetulla koulutuksella.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on koulutuskonsepti ja oppimisalusta, jolla voidaan nopealla aikataululla päivittää jo työelämässä olevien alueen yritysten työntekijöiden osaamista, jolloin uusi tieto rakentuu aiemman päälle ja osaamistason nousu on suoraan hyödynnettävissä yrityksen liiketoiminnassa. Lyhyen aikavälin tuloksena uuden, ketterästi muunneltavan tuotantomenetelmän ansiosta yritykset saavat perinteisten menetelmien rinnalle mahdollisuuden kehittää AMteknologian avulla uutta tai täydentävää liiketoimintaa.

Pidemmän aikavälin tuloksena alueen teollisuuden kilpailukyky paranee ja yritysten muutoskyvykkyys kasvaa, kun tietoisuus ja osaaminen AM-teknologioista lisääntyy. Kaikkien osallistuvien yritysten ja heidän tuotteitaan käyttävien hiilijalanjälki pienenee. AM-teknologioiden tietämys, tuntemus, osaaminen ja koulutus kehittyvät. Hanke vastaa hyvin elinkeinoelämän tämänhetkisiin tarpeisiin. Koulutuskonseptin ja oppimisalustan avulla jo valmiit alansa ammattilaiset voivat viedä uutta osaamista työpaikoilleen ja olla mukana kehittämässä yrityksen toimintatapoja ketterästi ajanmukaisiksi toimintaympäristön muuttuvissa tilanteissa.

Vamk logo