H2Excellence

Erasmus+

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: H2Excellence

Hankkeen kesto: 15.6.2023 - 14.6.2027

Päätoteuttaja: VAMK

Hankepartnerit: ENEA (Italia), UP (Italia), ECOLE (Italia), FAST (Italia), ATENA (Italia), LNEG (Portugali), IPP (Portugali), ISQ (Portugali), EnergyIN (Portugali), CESUR (Espanja), CECV (Espanja), UMA (Espanja), MU (Espanja), PTA (Espanja), CIEMAT (Espanja), Merinova (Suomi), Vamia (Suomi), PVF (Ranska), ASCENDIS (Romania), EVBB (Saksa), RPCC (Puola), EEO (Kreikka), Polytechnique Montréal (Kanada).

Rahoitus: ERASMUS-EDU-2022-PEX-COVE

Kokonaisbudjetti: 3 996 343 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Karna Dahal, Projektipäällikkö (Korkeakoulupalvelut)

puh. +358 207 663 671, karna.dahal@vamk.fi

Hankkeen verkkosivut: https://h2excellence.eu/

Alusta: Smart Industry

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

Hanke pyrkii kuromaan umpeen polttokennojen ja puhtaan vetyteollisuuden nykyisen osaamisvajeen. Hankkeessa perustetaan H2Excellence Platform of Vocational Excellence, joka luo ja toteuttaa elinikäisen oppimisen tarjouksia sekä kehittää kansainvälisiä opetussuunnitelmia. Lisäksi luomalla paikallisia klustereita maihin, joilla on korkea potentiaali teollisuudelle ja koulutusohjelmien ja opetussuunnitelmien kehittäminen, hankkeen toivottu vaikutus on edistää Euroopan vihreän kehityksen sopimuksessa asetettuja energiasiirtymätavoitteita.

Tavoitteet

  • Tukea European Green Dealin tavoitteita luomalla koulutustarjous, joka korjaa osaamisvajetta polttokennojen ja puhtaan vetyteknologian alalla.
  • Luodaan yleiseurooppalaisia osaamiskeskuksia, joista tulee polttokennoja ja vihreää vetyteknologiaa koskevan koulutuksen, tutkimuksen, tiedon siirron ja tietoisuuden lisäämisen vertailukohta.
  • Vihreän vedyn kartoittaminen ja integrointi paikallisiin alueellisiin talous- ja innovatiivisiin järjestelmiin laadukkaan työllisyyden ja uramahdollisuuksien edistämiseksi alalla.

Tulokset

  1. Tuotetaan vetyteollisuudelle osaavaa työvoimaa, jolla on markkinoiden tarpeiden mukaista osaamista
  2. Kehitetään ja tarjotataan koulutusta henkilökunnalle, opiskelijoille sekä yrityksen henkilöstölle (taitojen nostaminen ja uudelleenkoulutus)
  3. Hankkeen tulosten levittäminen ja kopioiminen muille alueille, jotta muut koulutuksen järjestäjät voivat tarjota esim. opiskelijoiden ja yritysten henkilöstön koulutusta
  4. Ammatillisen koulutuksen tulos otetaan käyttöön kansallisella tasolla ja osana kansallisia/alueellisia opetussuunnitelmia. Vahvistetaan edelleen kansainvälistä yhteistyötä ja henkilöstön, opiskelijoiden sekä vihreän vedyn asiantuntijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta. Edistetään kansainvälistä tukea vihreän vedyn alalla toimiville yrityksille (pk-yrityksille)
  5. Edistetään yhteistä toimintaa ja yhteistyötä eri vihreän vedyn toimitusketjun kumppanien välillä, mukaan lukien tutkimus- ja innovaatiotukikeskukset

Tutustu aiheeseen lisää katsomalla video!

Vamk logo

Image removebg preview

Image removebg preview (1)

Image removebg preview (2)

Image removebg preview (3)

Image removebg preview (5)

Image removebg preview (6)

Image removebg preview (7)

Image removebg preview (8)

Image removebg preview (9)

Image removebg preview (11)

Image removebg preview (12)

Image removebg preview (13)

Image removebg preview (14)

Image removebg preview (15)

Image removebg preview (16)

Image removebg preview (17)

Image removebg preview (18)

Image removebg preview (19)

Image removebg preview (20)

Image removebg preview (21)

Image removebg preview (22)

Image removebg preview (23)

Image removebg preview (24)