Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Jotpa suomi

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti

Hankkeen kesto: 12.5.2022 - 28.2.2025

Päätoteuttaja: VAMK

Rahoitus: Jotpa

Kokonaisbudjetti: 83 419 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Riikka Mäkelä, Lehtori (Liiketalous)

puh. +358 207 663 343, riikka.makela@vamk.fi

Hankekoodi: 83/4142/202

Kieli: Suomi

Hankkeen kuvaus

Oikeus- ja taloushallinnon peruspaketti on suunnattu heikommassa työmarkkinatilanteessa oleville, eli sellaisille työntekijöille ja työttömille, joiden ammatissa on ylitarjontaa. Eniten ylitarjontaa on yleissihteereillä, vastaanottovirkailijoilla, matkatoimistovirkailijoilla, osastosihteereillä ja toimittajilla.

Ammattikorkeakouluista on löydettävissä erillisiä opintojaksototeutuksia valtakunnallisesta tarjonnasta, mutta hankkeessa toteutettavan kokonaisen opintokokonaisuuden kaltaisia koulutuskokonaisuuksia ei toistaiseksi ole.

Tavoitteet

Hankkeessa tavoitteena on luoda verkossa suoritettava opintokokonaisuus, jonka avulla ylitarjonnan ammattilaiset voivat helpottaa ja edistää uran saantia ja kehittämistä. Opinnot koostuvat kolmesta osasta:

  1. Laskutus ja reskontrat, 4 op
  2. Kirjanpidon perusteet. 4 op
  3. Palkanlaskennan perusteet, 7 op.

Tavoitteena on kouluttaa 20 opiskelijaa per lukukausi. Koulutuskokonaisuus toteutetaan kahtena lukukautena. Koulutus koostuu viidestä moduulista, jolloin osallistujia on yhteensä 40.

Tulokset

Tuloksena on ylitarjonnasta kärsivien ammattien työntekijöiden ja työttömien uran kehittäminen ja kiinnittäminen takaisin työelämään. Hankkeessa kehitetään verkossa toimiva koulutuskokonaisuus opintojen suorttamiseen. Koulutus sisältää materiaalit ja harjoitukset tehtävineen. Koulutuskokonaisuuden aloitusaikataulu ajoittuu syksylle 2023, jonka jälkeen koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2023-2025 välisenä aikana.

Vamk logo