PRECIKEM-kotisivu

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: PRECIKEM-hemsida - Mångspråkig plattform för PRECIKEM-projektens informationsspridning(PRECIKEM-kotisivu - Monikielinen alusta PRECIKEM-projektien tiedon levittämiseen)

Hankkeen kesto: 1.8.2021 - 31.12.2022

Päätoteuttaja: Novia

Hankepartnerit: VAMK

Rahoitus: MaVi

Kokonaisbudjetti: 178 000 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Pekka Sten, Yliopettaja (Tekniikka)

puh. +358 207 663 565, pekka.sten@vamk.fi

Alusta: Smart Industry

Kieli: Ruotsi

Hankkeen kuvaus

Happaman sulfaattimaan merkitys vesistöjen hyvinvoinnin vakavan heikkenemisen taustalla tunnetaan hyvin. Ilmastonmuutoksen odotetaan aiheuttavan äärimmäisempiä sääolosuhteita, jolloin kuivuus lisääntyy kesällä ja sademäärä/vuoto talvella lisääntyy, mikä voi entisestään voimistaa happaman sulfaattimaan kielteisiä vaikutuksia. Viljelypellon pohjaveden tasoa säätelevän säätökaivon, kuivien kesien haihtumista kompensoivan alikastelun ja kuivien kausien väistämättömän happamoitumisen estämiseen käytettävän PRECIKEM-käsittelyn yhdistelmä voi olla avain menestyksekkääseen maatalouteen tulevassa ilmastossa.

PRECIKEM-käsittelyä eli osakastelua erittäin hienorakeisen kalkkikiven ja turpeen suspensioilla on kehitetty vuodesta 2010 lähtien kolmessa eri projektissa. Vuosina 2010-2014 PRECIKEM-projektissa (Happamien sulfaattimaiden kemiallinen tarkkuuskäsittely hapon muodostumisen estämiseksi) käynnistettiin uuden ja innovatiivisen käsittelymenetelmän kehittäminen.

Tavoitteet

Tämän projektin tavoitteena oli kohdennetut kemialliset menetelmät, jotka edistävät viljelijöiden happamien sulfaattimaiden käyttöä ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Seuraavassa PRECIKEM II -projektissa (Happamien sulfaattimaiden kemiallinen tarkkuuskäsittely vesiensuojeluun ympäristön kestävässä maataloudessa) tavoitteena oli menetelmä ympäristöystävällisillä aineilla, jotka sekä säätelevät maaperän pH-arvoa että hapen saatavuutta. ProPRECIKEM-projektissa jatketaan PRECIKEM-menetelmän käytännön käyttöönottoa. Annostelun ja pumppauksen teknologisen kehityksen sekä aktiivisen tiedon jakamisen kautta käsittelymenetelmä saadaan teknisesti ja käytännössä maatalouden käyttöön.

Vuonna 2020 tiedon leviäminen on vaikeutunut. Siksi on nyt suunniteltu kolmikielinen tietofoorumi verkkosivuston muodossa, jossa PRECIKEM-projektien menetelmäkuvaukset ja tulokset julkaistaan. Kohdistamme maanviljelijöitä, viranomaisia ​​ja tutkijoita alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tulokset

Happamat sulfaattimaat ovat Pohjanmaan rannikkoalueelle ominainen ongelma. Teema on korostettu NTM-keskuksen alueellisessa maaseutustrategiassa. Hankkeen puitteissa luodaan kolmikielinen tietofoorumi verkkosivuston muodossa, jossa julkaistaan ​​PRECIKEM-hankkeen menetelmäkuvaukset ja tulokset. Hanke on suunnattu maanviljelijöille, viranomaisille ja tutkijoille alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.