WSTAR

En funded by the european union posSuomenakatemialogo

Hankkeen tiedot

Hankkeen virallinen nimi: Wasa Zero Emission Data Center (Wasa Zero Emission -datakeskus)

Hankkeen kesto: 1.1.2023 - 31.12.2025

Päätoteuttaja: Vaasan yliopisto

Hankepartnerit: VAMK, Åbo Akademi, Novia

Rahoitus: Suomen Akatemia

Kokonaisbudjetti: 433 462 €

VAMKin yhteyshenkilöt hankkeessa:

Ghodrat Moghadampour, Yliopettaja (Tekniikka)

puh. +358 207 663 569, ghodrat.moghadampour@vamk.fi

Hankekoodi: 353606

Alusta: Smart City

Kieli: Englanti

Hankkeen kuvaus

Wasa Zero Emission Data Center on kolmen yliopiston, Vaasan yliopiston, Vaasan ammattikorkeakoulun ja Novia-ammattikorkeakoulun yhteisomistuksessa olevaan tutkimus- ja kehityslaboratorioon Technobothniaan rakennettava uusi paikallinen infrastruktuuri. Se edistää huipputason tiedettä tarjoamalla infrastruktuurin tutkimukselle, joka koskee joustavien pienitehoisten datakeskusten rakentamista, käyttöä, ohjaamista, integrointia ja käyttöä. Keskus muodostaa myös vahvan verkoston globaalien energiateknologiayritysten ja kehitystoiminnan paikallisesti ja kansainvälisesti kanssa palvellen käyttäjiä korkeakoulusta, liike-elämästä, teollisuudesta ja julkisista palveluista. Suunnittelemalla uusia prosesseja ja ratkaisuja uusiutuvien energialähteiden käyttöön sekä optimoimalla olemassa olevaa infrastruktuuria ehdotetut TKI-toimet auttavat irrottamaan riippuvuuden rajallisista resursseista ja edistävät vihreää siirtymää. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin – NextGenerationEU -instrumentista ja sitä rahoittaa Suomen Akatemia apurahanumerolla 353606.

Tavoitteet

Tavoitteena on helpottaa erinomaista tiedettä tarjoamalla infrastruktuurin tutkimukselle, joka koskee joustavien pienitehoisten datakeskusten rakentamista, käyttöä, ohjaamista, integrointia ja käyttöä. Tavoitteena on tarjota polkuja päästöttömiin tietokeskuksiin. Konesaliinfrastruktuuri on tärkeä alan osaamisen ja teknologian edistämisen kannalta ja tukee edelleen alueellista erikoistumista Vaasan seudulla. Erityisen tärkeää on tarjota alusta pienimuotoiselle innovaatiolle, jota paikalliset energia alan startup-yritykset tarjoavat.

Tulokset

Tuloksena on nollapäästöisyyttä tavoitteleva datakeskuslaboratorio WSTAR. Tämän infrastruktuurin avulla tutkitaan, miten vähäpäästöisiä ja energiankäytöltään joustavia datakeskuksia voidaan rakentaa, integroida ja käyttää suunnattaessa kohti nollapäästöisyyttä.

Vamk logo

Novia vari

Vaasan yliopisto logo