Avoimen WMTS palveluiden käyttö Java/Python kielillä, 4 op

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojakson jälkeen opiskelija voi hyödyntää verkon avoimia karttaa-aineistoja omien paikkatietojen tallennuksessa ja esityksessä
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Karttapohjaan perustuvista sovelluksista kiinnostuneille henkilöille.
 • Edeltävä osaaminen: Jonkin ohjelmointikielen alkeiden hallinta (Esim. Python) Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. Edellytyksenä on valmius verkko-opintojen suorittamiseen ja kyky ohjattuun itsenäiseen työskentelyyn.
Tietotekniikka

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • Web Map Tile koodijärjestelmän periaatteisen hallinta
 • Karttapohjan esitys Web sivulla/sovelluksessa
 • Omien tietojen liittäminen kartta pohjaan

Sisältö

 • WMTS perusteet
 • Graafinen karttakäyttöliittymä
 • Paikkatiedon käsittely ja esittäminen sovelluksessa/Web sivulla

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Kotitehtävät

Opiskelumateriaali

 • Luentomonisteet
 • Verkkolähteet

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty

Aikataulu ja paikka

Opettaja ilmoittaa myöhemmin.

Lisätiedot

Marko Niemikorpi: marko.niemikorpi@vamk.fi

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet