Häpeä

Rgb check väri

Hyödyt

 • Ymmärrät, miten häpeän tunne rakentuu ja kuinka voit käyttää tätä tietoa ihmisten auttamiseen.
 • Ymmärrät, miten kohdata häpeä ja elää häpeän kanssa.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille
 • Kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille
 • Ei esitietovaatimuksia
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat hahmottaa, miten syyllisyys rakentuu ja mikä on empatian merkitys prosessissa
 • ymmärrät, miten häpeä on ihmisen yksilöllisenä sekä sosiaalisena tunteena
 • saat näkökulmia häpeään tunteena.

Sisältö

Koulutuksessa käsitellään seuraavat aihealueet: Häpeä, syyllisyys, mielen rakenne, myötätunto, itsemyötätunto, myötätuntouupumus, perfektionismi.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus
 • Itsenäinen opiskelu
 • Viikkotehtävät

Opiskelumateriaali

 • Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Viikkotehtävien arvosanojen yhteismäärä. Numeerinen arviointi (0-5). Arviointikriteerit:

 • Arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia.
 • Arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu.
 • Arvosana 1: Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti.

Aikataulu ja paikka

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä Moodlessa 5.9.-27.11.2022.

Lisätiedot

Ahti Nyman

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

ahti.nyman@vamk.fi | +358 207 663 519

 

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.
 • HUOM! Syksyn 2022 opinnot avoimessa AMK:ssa ovat maksuttomia. Kevään 2023 opintomaksuista ei ole vielä tehty päätöstä. Jos opinnot muuttuvat maksullisiksi keväällä 2023, veloitamme opinnoista 15 €/op tai 150 €/kevätlukukausi. llmoitamme kevään 2023 mahdollisista opintomaksuista sinulle myöhemmin.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet