Hiilineutraali yhteiskunta

Rgb check väri

Hyödyt

 • Saat valmiudet hiilijalanjälkilaskentojen toteuttamiseen 
 • Osaat tunnistaa tehokkaiden päästövähennysten kohteita organisaatio- ja tuotetasolla 
 • Opit perusteet hiilinieluista ja päästöjen kompensoinnista 
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Teollisuuden työntekijät ja asiantuntijat
 • Soveltuvan korkeakoulutuksen omaavat työttömät 
 • Edeltävä osaaminen: Excelin peruskäyttö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi 

 • sinulla on käsitys hiilineutraaliudesta eri tapauksissa (yksilöt, tuotteet, yritykset, kunnat, valtiot) sekä keinoista ja haasteista sen saavuttamiseksi.
 • tunnistat ja osaat soveltaa vaikuttavimpia päästövähennyskeinoja eri tapauksissa.
 • ymmärrät tuotteen ja yrityksen hiilijalanjäljen laskennan vaatimukset, osaa suorittaa kyseiset laskennat sekä luoda tiekartan päästöjen vähentämiseen
 • tunnistat eri päästöjen kompensointimekanismeja.

 

Sisältö

 • Hiilineutraaliuden käsite
 • Päästölähteet eri yhteyksissä: yksilöt, tuotteet, yritykset, kunnat, valtiot
 • Hiilinielut
 • Päästölaskenta tuotteen ja organisaation tasolla
 • Päästöjen vähentämiskeinot sekä päästöjen kompensointi
 • Energiatehokkuussopimukset ja energiakatselmukset
 • Tuulivoima vähäpäästöisenä energiantuotantomuotona

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se sisältää 

 • videoluennot 
 • oppimistehtävät ja –laskut sekä 
 • testit. 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointi

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty. Arviointimenetelminä tehtävät ja laskut.

Aikataulu ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

asseri.laitinen@vamk.fi | +358 207 663 321

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet