Kestävä kehitys ja kiertotalous

Rgb check väri

Hyödyt

 • Kiertotalous ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat muuttamassa bisnesajattelua. Opintojakso tarjoaakin yrityksille perustiedot kiertotalous- ja kestävän kehityksen konsepteista ja niiden hyödyntämisestä tämän päivän liiketoiminnassa.
 • Kiertotalousajattelun ymmärtäminen lisää yritysten mahdollisuuksia menestyä muuttuvassa maailmassa.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Teollisuuden työntekijät ja asiantuntijat
 • Soveltuvan korkeakoulutuksen omaavat työttömät
 • Ei vaadita edeltävää osaamista

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi  

 • osaat kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet sekä merkitykset globaalisti
 • ymmärrät kestävän kehityksen ja kiertotalouden tavoitteet tämän hetken ja tulevaisuuden yhteiskunnassa sekä globaalit syyt kestävän kehityksen ja kiertotalouden takana
 • osaat kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet
 • osaat soveltaa kiertotalouden ja kestävän kehityksen konsepteja liiketoiminnassa.

Sisältö

 • Resurssien niukkuus
 • Kestävän kehityksen osa-alueet
 • Kiertotalous ja sen liiketoimintamallit
 • Kiertotalous ja kestävä kehitys käytännön liiketoiminnassa

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se sisältää

 • tiimitapaamisia
 • learning Cafen
 • videoluennot
 • tehtävät.

Opiskelumateriaali

Opettajan jakama materiaali

Arviointi

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty. Arviointimenetelminä tehtävät.

Aikataulu ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Lotta Saarikoski

Yliopettaja

Tekniikka | Konetekniikka

lotta.saarikoski@vamk.fi | +358 207 663 412

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

asseri.laitinen@vamk.fi | +358 207 663 321

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet