Päästö- ja elinkaarilaskentaprojekti

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojaksolla syvennytään hiilijalanjälki/päästölaskentaan tai elinkaarilaskentaan tarpeidesi mukaan. Opintojakson käytyäsi sinulla on vahva osaaminen päästö- tai elinkaarilaskelmien suorittamiseen.
 • Opintojaksolla voidaan myös suoraan toteuttaa yrityksen hiilijalanjäljen laskenta, jolloin opintojaksosta on yritykselle suoraa hyötyä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Teollisuuden työntekijät
 • Soveltuvan korkeakoulutuksen omaavat työttömät
 • Edeltävä osaaminen: Hiilineutraali yhteiskunta, 5 op (hiilijalanjälkilaskenta), Ekologinen tuotesuunnittelu, 5 op (elinkaarilaskenta)
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • kykenet suorittamaan tuotteelle tai yritykselle/organisaatiolle hiilijalanjäljen laskennan ja/tai laatimaan tiekartan päästöjen vähentämiseksi
 • osaat etsiä ja käyttää laskennassa tarvittavia lähtötietoja ja tietokantoja sekä arvioida niiden luotettavuutta ja täsmällisyyttä
 • osaat käyttää laskennassa tarvittavia työkaluja, kuten laskentaohjelmistoja (OpenLCA tai erilaiset Excel-pohjaiset valmiit laskurit) tai taulukkolaskentaohjelmaa ja luoda siihen oman laskurin hiilijalanjäljen määrittämiseksi.

Sisältö

 • Itsenäisesti tai ryhmässä toteutettu projekti hiilijalanjälki- tai elinkaarilaskentaan.
 • Päästövähennystiekartta.
 • Päästö/elinkaarilaskentaohjelmistot ja -tietokannat.

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. Se sisältää

 • projektityön
 • hiilijalanjälki- tai elinkaarilaskennan suorittamisen tuotteelle tai organisaatiolle itsenäisesti tai pienessä ryhmässä opettajan ohjaamana.
 • loppuseminaarin

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Arviointi

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty. Arviointimenetelminä projektityö, itsearviointi ja vertaisarviointi (ryhmätyöt).

Aikataulu ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Asseri Laitinen

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

asseri.laitinen@vamk.fi | +358 207 663 321

 

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet