Positiivinen psykologia

Rgb check väri

Hyödyt

 • Osaat hahmottaa, mistä hyvinvointimme rakentuu ja millä keinoin sitä voidaan edistää.
 • Saat erilaisia näkökulmia siihen, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille
 • Ammattilaisille, jotka työssään haluavat vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin
 • Koulutus sopii ihmisen hyvinvoinnista kiinnostuneille
Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • ymmärrät tekijöitä, joiden varaan sekä yksilöiden että yhteisöjen vahvuudet rakentuvat
 • omaat käsityksen siitä, millaiset asiat lisäävät koettua elämänhallinnan tunnetta sekä terveyttä
 • osaat pohtia ihmisen vahvuuksia patologioiden sekä heikkouksien sijaan.

Sisältö

 • Ihmisen sekä yhteisöjen vahvuudet
 • Elämänhallinta
 • Onnellisuus
 • Terveys

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu omaan tahtiin verkossa. Lukemispäiväkirja oppimateriaalista yhden valitun kirjan mukaan.

Opiskelumateriaali

Valitse yksi seuraavista kirjoista:

 • Aspinwall, Lisa G. & Staudinger, Ursula M. 2006 (tai uudempi) . Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita. Helsinki (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2003 tai uudempi ”psychology of human strengths” käy myös)
 • Lyobomirsky, Sonja. Kuinka onnelliseksi.2009 (tai uudempi) . Basam books.
 • Ojanen, Markku.2007 (tai uudempi). Positiivinen psykologia. Edita. Helsinki
 • Ojanen, Markku. 2009 (tai uudempi). Hyvinvoinnin käsikirja. Kirjapaja. Helsinki
 • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi). Murra onnellisuuden esteet. Minerva kustannus. Helsinki
 • Ojanen, Markku. 2013 (tai uudempi) .Onnellisuuden käsikirja. Perussanoma
 • Seligman, Martin E.P. 2008 (tai uudempi). Aito onnellisuus. Positiivisen psykologian keinoin täyteen elämään. Art House. (vastaava teos ruotsiksi tai englanniksi 2004 ”Authentic Happines” käy myös)
 • Uusitalo-Malmivaara, Lotta. 2014 (tai uudempi) Postiiivisen psykologian voima. PS-Kustannus.
 • Ojanen Markku 2015. Onni on elämän sivutuote. Minerva.
 • Ojanen Markku 2018. Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta. PS-Kustannus.
  Sekä opintojakson oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit (mainittu opintojakson suoritusohjeessa).

Sekä opintojakson oppimisympäristöstä löytyvät materiaalit (mainittu opintojakson suoritusohjeessa).

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5)

 • Arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia aihetta useasta näkökulmasta
 • Arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta
 • Arvosana 1: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Ahti Nyman

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

ahti.nyman@vamk.fi | +358 207 663 519

Ilmoittautumisohjeet

 • Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.
 • HUOM! Syksyn 2022 opinnot avoimessa AMK:ssa ovat maksuttomia. Kevään 2023 opintomaksut ovat 15€/opintopiste
 • Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet