Tee oma video

Rgb check väri

Hyödyt

 • Opintojakson käytyäsi pystyt suunnittelemaan, toteuttamaan ja julkaisemaan omia videoita ammattimaisesti opetus- ja ohjaustyössä. Tulet myös aikaisempaa tietoisemmaksi siitä, miten tehdään hyvä video. 
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajille sekä ohjaajille, jotka haluavat hyödyntää videotuotannon taitoja työssään. 
 • Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta videotuotannosta, mutta tarvitset idean oman videon sisällöstä osallistuessasi opintojaksolle. 
 • Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat etusijalla valinnassa. 

Osaamistavoitteet

 • Koulutus on suunnattu erityisesti ammatillisen koulutuksen, lukioiden ja vapaan sivistystyön opettajille sekä ohjaajille, jotka haluavat hyödyntää videotuotannon taitoja työssään. 
 • Koulutus ei edellytä aiempaa kokemusta videotuotannosta, mutta tarvitset idean oman videon sisällöstä osallistuessasi opintojaksolle. 
 • Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä ja kohderyhmään kuuluvat henkilöt ovat etusijalla valinnassa. 

 

Sisältö

 • Koulutuksen aikana käydään läpi videotuotannon eri vaiheet esituotannosta, tuotantoon ja jälkituotantoon. Koulutus jakautuu seuraaviin aiheisiin: 
  • videon suunnittelu 
  • esituotanto ja tekniset laitteet 
  • videon kuvaus 
  • jälkituotanto ja editointi  
  • videon julkaisu. 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opetus tapahtuu 100 % etänä verkossa. Opetusmenetelminä ovat mm. luennot, webinaarit ja workshopit. Lisäksi saat ohjausta koko prosessin ajan videon suunnittelusta toteutukseen. Opetuskielenä on suomi, mutta ohjausta annetaan tarvittaessa myös englanniksi tai ruotsiksi. 

Opiskelun aikana saat käyttöösi VAMKin ohjelmia ja työkaluja. 

Arviointi

Arvosteluasteikko Hyväksytty / Hylätty

Lisätiedot

Klaus Salonen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

klaus.salonen@vamk.fi | +358 207 663 561

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566