Teollinen palvelumuotoilu

Rgb check väri

Hyödyt

  • Teollisia palveluiden kehittäminen edellyttää omanlaista osaamista ja kehittämisprosessia. Palvelumuotoilu tuo asiakkaan kehittämisen keskiöön ja havainnollistaa abstraktin palvelun konkreettiseksi kehittämiskohteeksi.
  • Opintojakso vahvistaa asiakaslähtöistä palvelukehittämisosaamista erityisesti teollisessa liiketoimintaympäristössä. Palvelumuotoilun käsitteiden tuntemus auttaa toimimaan palvelukehittämistiimeissä.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

  • Teollisuuden työntekijät
  • Soveltuvan korkeakoulutuksen omaavat työttömät

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee palvelumuotoilun näkökulman, prosessin sekä keskeiset käsitteet. Lisäksi opiskelija ymmärtää palvelumuotoilun menetelmät ja osaa hahmottaa palvelumuotoilun hyödyntämistä teollisessa liiketoiminnassa.

Sisältö

Opintojakso antaa perustiedot palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta teollisten palveluiden kehittämisessä. Opintojaksolla perehdytään muotoiluajatteluun, teollisen palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin. Lisäksi opintojakso antaa katsauksen elinkaaripalveluihin ja palveluiden prototypiointiin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso rakentuu verkko-opiskelusta sekä harjoitustehtävistä. Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa.

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali sisältää luentovideoita, harjoitustehtäviä sekä oppimista tukevaa kirjallisuutta.

Arviointi

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista verkkotilaisuuksiin ja tehtävien suorittamista.

Aikataulu ja paikka

Opiskelu tapahtuu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Lisätiedot

Miia Lammi

Kehittämispäällikkö

Muova | Muova

miia.lammi@vamk.fi | +358 207 663 637

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet