Web Design

Avoin webdesign

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi

 • osaat ylläpitää ja muokata verkkosivuja verkkojulkaisuohjelmalla
 • hallitset HTML 5-, CSS- ja JavaScript-kielten peruskäytön
 • ymmärrät käytettävyyden ja saavuttettavuuden merkitykset
 • osaat hakukoneoptimoinnin perusteet
 • pystyt tuottamaan web-palvelun kuvamateriaalia sekä
 • hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat ja kuvankäsittelyohjelman peruskäytön.

Sisältö

 • Kuvankäsittelyn perusteet
 • Kuvankäsittelyohjelman perustoiminnot ja -tekniikat
 • Verkkojulkaisujärjestelmän käyttö
 • HTML-, CSS- ja Javascript-kielten perusteet
 • Käytettävyys ja saavutettavuus
 • Hakukoneoptimointi

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulunsa mukaan.
 • Webinaarit ja harjoitukset sekä oppimispäiväkirja / portfolio.
 • Webinaarit tallennetaan ja ne ovat katsottavissa koko opintojakson ajan.

Opiskelumateriaali

 • Luento ja harjoitukset.
 • Oman oppimisen arviointi.

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5).

Opiskelija osaa

 • 5 käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa.
 • 3 käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat.
 • 1 tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät.

Aikataulu ja paikka

Opiskelijan työmäärä yhteensä 81 h työjärjestyksessä olevaa opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

Lisätiedot

Erik Wahlman, erik.wahlman@vamk.fi

Ilmoittautumisohjeet

Saat noin viikon sisällä ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse aloitusinfoviestin, joka sisältää tärkeää tietoa opiskelusta avoimessa ammattikorkeakoulussa. Opinnot laskutetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Ilmoittautumiseen, maksuihin ja peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu

 Ilmoittautumisohjeet