Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet

Akkuarvoketjun eri vaiheet tutuksi työn ohessa

Koulutuksessa käydään läpi akkuarvoketjua materiaalitason asioista valmiiden akkujen lataukseen tuotantoketju mukaan lukien. Akkujen elinkaaren kannalta on keskeistä, että akun ominaisuudet tunnetaan riittävän hyvin ja että niiden käsittely on turvallista sekä huolellista kaikilta osa-alueiltaan. Oikeilla toimenpiteillä ja osaamisella ketjun eri vaiheissa akkujen ja akustojen elinkaaren pidentäminen on mahdollista. Tällä on suora yhteys ympäristö- ja talousvaikutuksiin – kaikki koulutuksen opintojaksot käymällä akkukäytöistä on mahdollisuus saada vielä suurempi hyöty kun akkuarvoketjun kaikki eri vaiheet tulevat tutuiksi.  

Akkuteollisuuden kasvaessa on tarvetta korkeasti koulutetuille osaajille. Uusi Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä. Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

 

Rgb check väri

Tavoite

 • Autoalan siirtymä ja akkujen lisääntynyt käyttö sähkön varastoinnissa lisäävät akkualan investointeja, mikä lisää tarvetta korkeasti koulutetuille akkuteollisuuden osaajille.
 • Koulutuksen tavoitteena on päivittää osallistujien osaamista vastaamaan energiantuotannon rakennemuutoksen tuomiin osaamistarpeisiin.
 • Koulutus antaa osallistujille kokonaisvaltaisen kuvan akkujen arvoketjun kaikista vaiheista.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Akkujen parissa työskentelevät tai alalle haluavat.
 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla).
 • Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on oma tietokone ja verkkoyhteys.
 • Opinnot ovat alemman korkeakoulututkinnon tasoisia ja sopivat monialaisesti insinööreille ja ammattikoulun käyneille. Opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna.

Opintojaksojen esittely

Avoin AMK 5 op
Akkujen arvoketju

Akkujen arvoketju

Toteutustapa

Verkkototeutus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Avoin AMK 5 op
Akkujen turvallisuus

Akkujen turvallisuus

Toteutustapa

Verkkototeutus

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättynyt

Teollisuuden robotiikka (VAMK) 5op
Akkukäytöt (VAMK) 5op
Akkujen lataus (LAB) 5op
V2X (VAMK) 5op
Akkumateriaalit (Centria) 5op
Akkujen kierrätys ja uudelleenkäyttö (Centria) 5op

Aikataulu ja toteutus

 • Kurssi toteutetaan etäopetuksena.
 • Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Vaasan AMK, Centria, LAB-ammattikorkeakoulu ja Vamia.
 • Suoritetut opintopisteet on hyväksiluettavissa soveltuvin osin ammattikorkeakoulututkintoon.
 • Opintojaksot toteutetaan, kun osallistujia on vähintään viisi osallistujaa opintojaksoa kohden.
 • Koulutuksen opetuskieli on suomi. Kirjallinen materiaali voi sisältää englanninkielisiä osioita.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat rahoittaja.

Lisätietoja antaa

Mikko Pieskä

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

mikko.pieska@vamk.fi | +358 207 663 363

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi

Yhteistyökumppanit:

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus alkaa Vaasan ammattikorkeakoulun, Centria-ammattikorkeakoulun, LAB-ammattikorkeakoulun sekä toisen asteen oppilaitos Vamian yhteistyönä.

Centria tunnus rgb fi

01 lab eng cmyk (1)

Oy eduvamia ab logo

Ilmoittautumisohjeet

Koulutukseen hakeminen ja ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolussa.  

Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat. Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan. 

Ilmoittautumiseen, peruutusehtoihin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: avoin@vamk.fi

Ilmoittaudu opintopolussa