Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus 30 op

Selkeys

Hyödyt

 • Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.
 • Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa.
 • Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti.
 • Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Nainen seisoo kuvan etuosassa ja katsoo kameraan hymyillen, muita ihmisiä näkyy taustalla tietokoneiden ääressä.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa

 • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon, osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
 • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti
 • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa
 • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
 • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Sisältö

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia. Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Toteutustapa

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Aikataulu ja paikka

Opiskelun toteutusajankohta on helmi-joulukuu 2024. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu Vaasan ammattikorkeakoulun Aleren kampuksella.

Kevät 2024

 • 6.-7.2.2024
 • 12.-13.3.2024
 • 10.4.2024
 • 15.5.2024
 • 13.2.2023
 • 13.3.2023
 • 24.4.2023
 • 29.5.2023

Syksy 2024

 • 10.-11.9. 2024
 • 8.-9.10.2024
 • 5.-6.11.2024
 • 10.12.2024 Valmistujaiset

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Hakuohjeet

Hakuaika keväällä 2024 alkavaan koulutukseen on
16.10.2023 (klo 8.00) – 19.11.2023 (klo 23.59).

Hae koulutukseen tästä

 

Hakukelpoisuus

 • Edellytyksenä Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK), Kätilö (AMK), Ensihoitaja (AMK) tai vastaava aikaisempi opistoasteen tutkinto (ennen 2000-lukua suoritettu).
 • Todistukset ladataan liitteinä hakemukselle tallennuksen yhteydessä. 

Valintaperusteet ja opiskelijavalinta

 • Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja opiskelumotivaatioon liittyvien avointen kysymysten perusteella.
 • Päätös opiskelijavalinnasta tehdään hakuajan jälkeisellä viikolla. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla.
 • Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä:

– Hakija on antanut suorituksistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.
– Opintomaksun 1. osasuoritusta ei ole maksettu määräaikaan mennessä.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

 • Hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 27.11. mennessä.

Maksu- ja peruutusehdot

 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Hakuaikana voi hakemuksen perua kuitenkin maksutta.
 • Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan. Maksettuja maksuja ei palauteta.
 • Laskutus tapahtuu koulutuksen alkamisen jälkeen. Lasku toimitetaan sähköpostitse, mikäli maksajana on hakija itse. Työnantajan tai muun organisaation toimiessa maksajana lasku toimitetaan ensisijaisesti verkkolaskuna.
 • Laskun voi maksaa kahdessa erässä.

Lisätiedot

Miia Joensuu | maj@vamk.fi | puh. 040-1984968

Koulutus toteutetaan Centria-ammattikorkeakoulun, Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistoteutuksena.

Centria

 

Seamk