Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus

Rgb check väri

Hyödyt

 • Erikoistumiskoulutuksen suoritettua sinulla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen.
 • Erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.
 • Asiakas- ja palveluohjauksen erikoisosaamisen tarve on valtakunnallinen.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.
 • Erikoistumiskoulutus sopii sinulle, jos
  –haluat laajentamaan ja syventämään sosiaali- ja terveysalan ammatillista asiantuntemustasi
  –tarvitset työssäsi laajempaa tai monialaisempaa osaamista
Woman gaff6e82b6 1920

Toteutus

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti, vertaisryhmätyöskentelyä ja etäohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskulutuksen toteutuksessa. Länsi-Suomessa Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä VAMK tekevät tiivistä yhteistyötä erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.

Koulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta osa-alueesta ja niihin sisältyvistä moduuleista:

1. Asiakas- ja palveluohjauksen käytännöt, menetelmät ja prosessi sosiaali- ja terveyspalveluissa

 • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
 • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op

2. Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö, verkostotyö ja toimiminen palveluiden yhdyspinnoilla

 • Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
 • Kohtaaminen, vuorovaikutus ja digitaaliset palvelut ja toimintatavat, 5 op

3. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, palveluinnovaatiot sekä asiakastyön tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

 • Digitaalisten työvälineiden ja toimintaympäristöjen hyödyntäminen ammatillisessa viestinnässä, 5 op
 • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

Aikataulu ja paikka

Koulutus käynnistyy 16.1.2020. Koulutukseen kuuluu noin kaksi lähipäivää kuukaudessa. Lähiopetuksen alustava aikataulu:

 1. Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op): 16–17.1.2020 klo 8.30– 16, etäohjaus 13.2.2019 klo 16.30–19
 2. Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op): 12–13.3.2020 klo 8.30– 16, etäohjaus 16.4.2019 klo 16.30–19
 3. Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op): 7–8.5.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 28.5.2020 klo 16.30–19
 4. Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op): 3– 4.9.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 1.10.2020 klo 16.30–19
 5. Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op): 15–16.10.2020 klo 8.30–16, etäohjaus 5.11.2020 klo 16.30–19
 6. Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op): 26.11.2020 klo 8.30–16.00

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi. Myöhemmissä toteutuksissa on osallistujamaksu.

Hakeminen

Haku koulutukseen alkaa 1.10.2019 klo 8.00 ja päättyy 31.10.2019 klo 15.00.

Hakeminen oheisella hakulomakkeella.

Hakuaika

 • Hakuaika 1.–31.10.2019
 • Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019
 • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä

Valintaperusteet

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.

 

 

Lisätietoja koulutuksesta:

Ulla Isosaari

Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysala
ulla.isosaari@vamk.fi
+358 40 725 3772

Sanna Saikkonen

Lehtori, Sosiaali- ja terveysala
sanna.saikkonen@vamk.fi
+358 207 663 303