Palvelumuotoilu 5 op

Rgb check väri

Hyödyt

  • opit palvelumuotoiluajattelua käytännönläheisesti ja syvennät asiakasymmärrysosaamistasi
  • opit palvelumuotoilun prosessin vaiheet
  • opit suunnittelemaan ja toteuttamaan palvelumuotoiluprojektin sekä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja
  • opit soveltamaan palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmiä aitoon työelämän haasteeseen monialaisesti samalla vahvistaen ammatillisia verkostojasi
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

  • Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla.
  • Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Palvelumuotoilu 5 op

Onko sinulla tai työnantajallasi tarvetta kehittää toimintaanne uusilla tavoilla? Palvelumuotoilu tarjoaa teille yhteiskehittämisen menetelmiä, jotka ovat innostavia ja nopeasti omaksuttavia. Palvelumuotoilu-opintojaksolla keskitytään sote-alan kehittämiseen, mutta se soveltuu yhtä hyvin myös muilla aloilla käytettäväksi. Palvelumuotoilun lainalaisuudet ovat sovellettavissa kaikkialla.

Tällä opintojaksolla työskennellään aitojen työelämän haasteiden kanssa ja opitaan teoriatiedon lisäksi soveltamaan toimintamalleja ja työkaluja haasteiden ratkaisussa. Opintojakson suoritettuasi pystyt hyödyntämään oppimaasi oman työsi kehittämisessä tai uusissa tehtävissä – työskenteletpä sitten julkisella tai yksityisellä sektorilla. 

Toteutus

Palvelumuotoilu (5 op) toteutetaan verkkototeutuksena ja pienissä tiimeissä työskennellen. Oppimisympäristönä käytetään DigiCampusta, johon opiskelija saa kirjautumisohjeet sen jälkeen, kun koulutuksen toteutuminen on vahvistettu (min. ryhmäkoko 15 ja maks. 50).

Linkki DigiCampus-oppimisympäristöön

Opetuksen ajankohta

  • Ennakkotehtävä verkossa (itsenäisesti tehtävä) viikoilla 4-5/2024
  • Aikaan sidottua opetusta verkossa 5.2., 26.2., 18.3.2024 aina klo 9-15 sekä 8.4.2024 klo 12-15

 Suoritustapa

  • Itsenäisesti suoritettava ennakkotehtävä sekä palvelumuotoilun kehittämishaaste sote-alalle (ryhmätyö). Muut tehtävät täsmentyvät myöhemmin.
  • Opiskelija voi hakea osaamismerkkiä suoritettuaan opintojakson hyväksytysti.

Ilmoittautuminen koulutukseen

Koulutus on suunnattu Kaikille, jotka tarvitsevat tietoa palvelumuotoilusta ja sen hyödyntämisestä käytännössä. Edellytyksenä on, että koulutukseen tulijalla on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitajan tutkinto tai muu korkeakoulututkinto.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Ilmoittautuminen koulutukseen käynnistyy 25.9.2023 ja jatkuu 31.12.2023 asti. Koulutukseen ilmoittaudutaan ilmoittautumislomakkeen kautta. Valitse lomakkeelta se korkeakoulu, jonka toteutukselle haluat ilmoittautua VAMK, SAMK tai Turun AMK.

Ilmoittautumislomakkeella sinulta pyydetään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta koulutushistoriastasi. Sinun tulee todentaa pohjakoulutuksesi joko Opintopolusta saatavalla suorituslinkillä tai vaihtoehtoisesti voit liittää kopion tutkintotodistuksestasi.

ilmoittaudu koulutukseen

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) -erikoistumiskoulutus

Palvelumuotoilu (5 op) kuuluu Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) -erikoistumiskoulutukseen. Mikäli olet kiinnostunut koko kokonaisuuden suorittamisesta, ota yhteys LapinAMKuun tai Laureaan, joissa kokonaisuus alkaa tammikuussa 2024.

30 op:n erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Opiskelijavalinta vaatii korkeakoulututkinnon. Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Opettaja

Yliopettaja, Sosiaali- ja terveysala
riku.niemistö@vamk.fi