Taloushallinnon perusteet

Taloushallinnon perusteet

Taloushallinnon perusteet on 15 opintopisteen laajuinen kokonaisuus, joka sisältää palkanlaskentaan liittyvää lainsäädäntöä ja palkkojen laskentaa sekä kirjanpidon- ja laskutuksen perusteet. Taloushallinnon perusteet on suunnattu heikommassa työmarkkinatilanteessa oleville, eli sellaisille työntekijöille ja työttömille, joiden ammatissa on ylitarjontaa. Eniten ylitarjontaa on yleissihteereillä, vastaanottovirkailijoilla, matkatoimistovirkailijoilla, osastosihteereillä ja toimittajilla.

Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla!

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Rgb check väri

Tavoite

 • Antaa tarvittavaa lisäosaamista oikeus- ja taloushallinnon tehtävien näkökulmasta.
 • Osaamisen kehittäminen keskittyy palkkaukseen liittyvään lainsäädäntöön, varsinaiseen palkanlaskentaan,
  kirjanpidon perusteiden oppimiseen ja laskutukseen liittyvään teoriaan ja käytäntöön.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla)
 • työssäolevat, matalasti koulutetut (perusaste tai yleissivistävä), sellaiset, jotka tarvitsevat uusiin tai
  nykyisiin tehtäviin valmiuksia. Lisäksi henkilöt, joilla on yli 20 vuotta vanha tutkinto.
 • Oikeus- ja taloushallinnon täydentävä koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat heikommassa
  työmarkkinatilanteessa ja ylitarjonta-alalla, esimerkiksi yleissihteerit, vastaanottovirkailijat,
  matkatoimistovirkailijat, osastosihteerit ja toimittajat.
 • HUOM! Yksittäisestä yrityksestä osallistuvien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Osallistuminen edellyttää, että osallistujalla käytössä on oma tietokone ja verkkoyhteys.
Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia.

Aikataulu ja toteutus

Koulutuksen toteuttaa Vaasan AMK

Kokonaislaajuus on 15 opintopistettä, joka koostuu seuraavista osa-alueista:

• Palkanlaskennan perusteet lainsäädäntö 2 op
• Palkanlaskennan perusteet käytännössä 5 op
• Kirjanpidon perusteet ja käytäntö 4 op
• Laskutus ja reskontrat 4 op

Suoritetut opintopisteet ovat hyväksiluettavissa soveltuvin osin ammattikorkeakoulututkintoon.

Koulutuksesta tehdään kaksi erillistä toteutusta. (Syksy 2023 ja kevät 2024). Opintoja voi suorittaa
joustavasti työn ohessa.Opintojaksot toteutetaan, kun osallistujia on vähintään 20 osallistujaa opintojaksoa kohden.

Opetus toteutetaan reaaliaikaisena etäopetuksena, lisäksi opetusmateriaalista tehdään myös videot,
joka ovat opiskelijan katsottavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Yhtä opintopistettä kohden on
kolme verkossa toteutettavaa oppituntia (oppitunnin pituus 45min). Opintojen pääpaino on
työelämälähtöisessä harjoitusmateriaalissa ja itseopiskelussa.

Koulutuksen opetuskieli ja kaikki materiaalit ovat Suomeksi.
Verkko-opetus järjestetään pääsääntöisesti perjantai-iltapäivisin klo 14-17.00 välisenä aikana.

 

Koulutukseen hakeminen

Osallistujat suorittavat koko opintokokonaisuuden 15 op.

Koulutukseen hakeminen tapahtuu Opintopolussa. Hakuaika syksyn 2023 toteutukseen on
19.6.2023-25.8.2023.

Viimeinen hakupäivä on 25.8.2023.

Hae koulutukseen

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Koulutuksen sisältö:

Tämä 15 opintopisteen kokonaisuus koostuu neljästä opintojaksosta. Koulutuksesta tehdään kaksi erillistä toteutusta (syksy 2023 ja kevät 2024). Opintoja voi suorittaa joustavasti työn ohella. Opiskelija osallistuu koko 15 opintopisteen kokonaisuuteen.

Palkanlaskennan perusteet lainsäädäntö 2 op

Opintojaksolla tarkastellaan palkkaukseen liittyvää lainsäädäntöä; työaikalaki, vuosilomalaki, työsopimuslaki.
Lisäksi kurssilla käydään läpi työehtosopimuksiin, ulosmittaukseen, tulorekisteriin ja
kulukorvauksiin liittyviä asioita.

Kurssin suoritus palautetavilla tehtävillä. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Palkanlaskennan perusteet käytäntö 5 op

Palkanlaskenta käytännössä osiossa kirjataan taloushallinnon ohjelmistolla useamman
kuukauden palkkakirjaukset. Harjoitustehtävä on rakennettu ilman työehtosopimuksen
sitovuutta. Harjoituksessa käydään mm. läpi kuukausipalkat, tuntipalkat, vuosiloma, sairausajan
palkka, lisätyö, ylityöt, ulosotto, luontaisedut mm. puhelin- ja ravintoetu.

Käytettävään taloushallinon ohjelmistoon viedään ensin yrityksen ja kuvitteellisten työntekijöiden
perustiedot ja muut asetukset

Kurssin suoritus palautetavilla tehtävillä. Arviointi hyväksytty/hylätty

Kirjanpidon perusteet ja käytäntö 4 op

Kirjanpidon peruskäsitteiden läpikäynti; liiketapahtumat, tiliryhmät, tilikauden kirjanpidon vaiheet,
hankintamenon jaksottaminen, vaihto-omaisuus ja poistot

Liiketapahtumissa käsitellään tarkemmin suoriteperuste, laskuperuste ja maksuperuste sekä
laskut, hyvityslaskut ja arvonlisävero.
– Palkkojen peruskirjaukset
– Siirtyvät erät
– Kirjausharjoitus/harjoitukset taloushallinnon ohjelmistolla (Fivaldi)
– Pienen yrityksen tilinpäätöksen lukeminen ja tulkinta

Kurssin suoritus palautetavilla tehtävillä. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Laskutus ja reskontrat 4op

– Laskutuksen perusteet, teoria ja laskumerkinnät
– Osto- ja myyntireskontran kirjausharjoitus taloushallinnon ohjelmistolla (Fivaldi)
– Ohjelmiston perusasetukset sekä muut toiminnot kuten tuoterekisteri, toimittajarekisteri,
varaston perustaminen, myynti- ja ostolaskujen sekä maksusuoritusten kirjaaminen

Kurssin suoritus palautetavilla tehtävillä. Arviointi hyväksytty/hylätty.

Koulutuksen yhteystiedot

Riikka Mäkelä

riikka.makela@vamk.fi

Harri Lehtimäki

harri.lehtimaki@vamk.fi

Marika Teirfolk-Naarmala

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi

Hakemiseen liittyvät lisätiedot

avoin@vamk.fi