Uratarina – Energia ja ympäristötekniikan yliopettaja

Joel Songok

“Haluan erityisesti kiittää kaikkia kollegoitani avuliaisuudesta, vieraanvaraisuudesta ja tuesta perehdyttämiseni aikana.”

Yliopettaja Joel Songokin tausta on kemiantekniikassa, ja aiemmin hän työskenteli tutkijatohtorina Vaasan yliopistossa. Songok valitsi työpaikakseen VAMKin muuttaakseen uransa suuntaa tasapainoisempaan rooliin, jossa yhdistyvät sekä tutkimus että opetus. Erityisesti hän halusi opettaa ja ohjata opiskelijoita sekä edistää nuorten kehitystä.

Joel Songok aloitti Vaasan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2023 yliopettajana energiatekniikan alalla. Alusta alkaen hän on arvostanut yhteistyöhön perustuvaa työympäristöä. Toki on ollut asioita, jotka vaativat hieman totuttelua, kuten erilaiset tekniset alustat ja erilaiset näkökulmat tutkimuksen ja opetuksen valmistelussa. Myös ajan hallinta erilaisten kokousten ja kurssien rakentamisen välillä on vaatinut hieman sopeutumista.

“Haluan erityisesti kiittää kaikkia kollegoitani avuliaisuudesta, vieraanvaraisuudesta ja tuesta perehdyttämiseni aikana.”

Nuoret opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta

Songok pitää opettamista mielenkiintoisena ja palkitsevana. Hän näkee, kuinka erilaista on opettaa eri vuosikurssien opiskelijoita, esimerkiksi ensimmäisen ja viimeisen vuoden opiskelijoita.

“Ensimmäisen vuoden opiskelijat tarvitsevat enemmän ohjausta. Heille täytyy esitellä monia uusia käsitteitä. Viimeisen vuoden opiskelijoihin tarvitaan erilainen lähestymistapa, kun he valmistautuvat työmarkkinoille”, Songok selittää.

Hänen mielestään parasta työssä VAMKissa on mahdollisuus luoda henkilökohtaisia luentoja ja räätälöidä tehtäviä tarjoamaan aitoa oppimiskokemusta elämää, ei vain kokeiden läpäisemistä varten.

“Saan myös ideoita ja näkökulmia opiskelijoilta, mitä ei tapahdu pelkästään tutkimuspapereita kirjoittaessa”, naurahtaa Songok.

Opettaminen vaatii jatkuvaa oppimista

Pohtiessaan kokemustaan opettajan verrattuna aiempaan uraansa, Songok korostaa opettamisen hyötyjä.

“Jos et opi jotain samalla kun opetat, et silloin opeta”, Songok miettii.

Niille, jotka harkitsevat uraa opettajana, hän neuvoo, että on tärkeää omata aito intohimo aiheeseen, ymmärtää opiskelijoiden moninaisuus ja nauttia opetusprosessista.

Tämä tarina julkaistiin toukokuussa 2024.