YAMK-alumnitarina - International Business Management

Jonnasuomela2

Jonna Suomela

”Opinnot auttoivat vahvistamaan määrätietoista asennetta. Oman osaamisen kehittäminen, verkostoituminen ja itsensä haastaminen on aina hyvästä!”

VAMKista tradenomiksi valmistunut Jonna hakeutui YAMK-opintoihin laajentaakseen osaamistaan

Liiketalouden tradenomi Jonna aloitti YAMK-opinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa. Jatko-opinnot oli luontevaa aloittaa VAMKissa, koska talo ja talon tavat sekä osa henkilökunnasta olivat tuttuja tradenomiopintojen ajalta ja työtehtävien vuoksi.

”Motivaatio hakeutua opintojen pariin kumpusi silloisesta spesialistin roolista. Halu ja palo laajentaa osaamista, verkostoitua ja saada uutta näkökulmaa olivat päämotivaattoreina hakeutua YAMK-opintojen pariin.”

Vaasasta kotoisin oleva Jonna Suomela on ollut aktiivinen jo pienestä pitäen ja onkin ehtinyt toimia mitä erilaisemmissa työtehtävissä sekä opiskella ja jatkokouluttaa itseään töiden ohessa. Työuransa Jonna aloitti jo 13-vuotiaana. Yläkoulun ja lukion aikana hänen tuli oltua monipuolisesti erilaisissa kesätyö- ja työharjoittelupaikoissa. Lukioaikanaan Jonna kouluttautui taitoluisteluvalmentajaksi, valmentaen eri-ikäisiä lapsia ja nuoria useana päivänä viikossa jäähallilla. Opiskellessaan tradenomin tutkintoa VAMKissa Jonna työskenteli iltaisin ja viikonloppuisin vähittäiskaupassa.

VAMKissa Jonna suoritti liiketalouden tradenomin tutkinnon ja opiskeli suuntavana opintona markkinointia ja valinnaisina aineina tietojenkäsittelyä sekä vähittäiskauppaa. Opintojen aikana Jonna suoritti lisäksi Mestarimyyjä-tutkinnon, joka tarjottiin osana vähittäiskaupan opintoja. Ajatuksissa oli tuolloin jatkaa vähittäiskaupan urapolkuja. Eteen tuli kuitenkin muita mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja vähittäiskauppa sai jäädä.

Juuri ennen valmistumistaan tradenomiksi vuonna 2006, Jonna aloitti Wärtsilässä assistenttina. Tämän jälkeen Jonna on toiminut eri rooleissa organisaation sisällä. Assistentin tehtävät vaihtuivat ensin Warranty Administrator-rooliin, jossa työtehtävät keskittyivät raportointiin, käyttöjärjestelmien kehitykseen ja data-analyysien tekemiseen. Vuodesta 2011 lähtien Jonna oli henkilöstöhallinnon, eli HR, tehtävissä lähes kahdeksan vuoden ajan. Jonnan tehtävät painottuivat rekrytointeihin, resurssointiin ja työnantajakuvaan, sekä lokaalisti Suomessa että kehitysnäkökulman kautta globaalisti.

Jatkuvaa oppimista ja itsensä kehittämistä

HR-uransa aikana Jonna aloitti YAMK-opinnot Vaasan ammattikorkeakoulussa liiketoimintaosaamisen koulutusohjelmassa. Jatko-opinnot oli luontevaa aloittaa VAMKissa, koska talo ja moni opettaja oli tuttuja tradenomiopintojen ajalta. Lisäksi Jonna oli tehnyt yhteistyötä VAMKin kanssa HR-uransa aikana.

”Motivaatio hakeutua opintojen pariin kumpusi spesialistin roolista. Halu ja palo laajentaa osaamista, verkostoitua ja saada uutta näkökulmaa olivat päämotivaattoreina hakeutua YAMK-opintojen pariin”, Jonna muistelee.

Opintojen yhdistäminen työhön ja perhe-elämään sujuivat joustavasti. Vuonna 2018, YAMK-opintojen ollessa puolessa välissä, Jonna vaihtoi uuteen rooliin ja aloitti Operational Excellence Manager tehtävässä Wärtsilässä.

”Työ piti sisällään mielenkiintoisia kehitysprojekteja globaalissa toimintaympäristössä projektijohtamisen organisaatiossa, seuraten jatkuvan parantamisen ja kehittämisen metodeja. YAMK päättötyöni tein muutoksesta ja muutoksen johtamisesta”, Jonna kertoo. ”Minullakin on vain 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemän päivää viikossa, mutta suunnittelemalla mitä tekee ja koska, ja motivaation palolla saada asiat etenemään sain sovitettua elämän eri osa-alueet yhteen”, hän muistelee.

YAMK-opintojen loppuunsaattamisen jälkeen vuonna 2019 Jonnalle on avautunut lisää mielenkiintoisia työmahdollisuuksia. Ensin hän vaihtoi Senior Manager-rooliin ja jatkoi kehittämisprojektien parissa globaalissa työympäristössä. Vuoden 2021 lopussa Jonnalle tuli eteen ainutlaatuinen tilaisuus aloittaa kokoonpanon henkilöstön organisaation vetäjänä. Nykyinen työ on sopiva sekoitus ihmisten kanssa työskentelyä, ihmistenjohtamista ja muutosjohtamista, toimintojen ja tapojen kehittämistä sekä operatiivisia toimintoja.

”Opinnot auttoivat vahvistamaan määrätietoista asennetta ja tavoite- sekä tuloshakuisuutta. Uralla eteneminen, horisontaalisesti tai vertikaalisesti, on usean tekijän summa. Se että kouluttautuu, verkostoituu ja haastaa itseänsä on aina hyvästä.”

YAMK-opintojen jälkeen Jonna on jatkanut samalla kehittymisen polulla. Ensin hän valitsi avoimesta yliopistosta työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot. Tämän jälkeen hän aloitti erikoisammattitutkinnon suorittamisen johtamisesta ja yritysjohtamisesta. ”Taidan olla ikuinen opiskelija”, Jonna nauraa.

Millaisia vinkkejä Jonnalla on YAMK-opintoja harkitseville?

Go for it! Sijoitus omaan itseensä (kouluttautumiseen, kehittymiseen ja verkostoitumiseen) on aina loistava investointi! YAMK-opinnot on mahdollista suorittaa varsin joustavasti, ja keskittyä opinnoissa omien mielenkiinnon kohteiden suuntiin. Jonna kertoo esimerkin, ”Itse valitsin Turun ammattikorkeakoulusta palvelumuotoilun opintoja valinnaisiksi opinnoiksi, meitä oli kolmen hengen tiimi Vaasasta ja suoritimme yhdessä opinnot virtuaalisesti.”

Sujuvasti verkossa

Jonnan suorittama ylempi ammattikorkeakoulututkinto suoritettiin lähes täysin omatoimisesti ja etänä verkossa. Omatoiminen opiskelu sopi hyvin Jonnalle, ja hän saikin vietyä opinnot päätökseen vuoden etuajassa.

”Joustavuus tuli juuri etä- ja verkko-opintojen myötä. Pystyin tekemään opintoja iltaisin, kun lapset olivat menneet nukkumaan, ja hetkinä kun isovanhemmat auttoivat.”

Etäopintojen ja omatoimisen opintojen varjopuolena oli verkostoitumisen ja opiskelukavereiden kanssa tehtävän työn vähyys. Sitä tosin korvasi ahkerasti käytössä ollut Whatsapp-ryhmä, jossa opiskelijat tsemppasivat toisiaan sekä jakoivat onnistumisia ja kysyivät apua toisiltaan.

”Lähipäivät oli parhaita, kun pääsi juttelemaan kurssikavereiden kanssa”, Jonna muistelee.

Opinnot etenivät koko ajan sujuvasti ja Jonna koki opintokokonaisuudet tarpeeksi haastaviksi.

”Suureksi iloksi sain stipendin hyvästä opintosuorituksesta. Stipendin rahoilla ostin itselleni urheilukellon tukemaan liikkumisen tärkeyttä, ja iloa. Kilometrejä onkin kertynyt ja paljon!”, Jonna iloitsee.

Opintojen päättyminen ei tarkoittanut lopullisia hyvästejä VAMKille. Syksyllä 2023 Jonna aloittaa nykyisen työn ohella tuntiopettajana Vaasan ammattikorkeakoulussa.

Tarina julkaistu elokuussa 2023.

Innostuitko Jonnan lailla International Business Management YAMK-tutkinnosta?

Tutustu tutkinto-ohjelmaan ja hae