Mentorit - Teollisuusrobotiikka

Mika billing

Mika Billing

Mika Billing toimii VAMKissa konetekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa teollisuusrobotiikan ylempää AMK-tutkintoa, jota hän on myös ollut kehittämässä.

Esittelyssä huippumentorimme – Mika Billing

Mika Billing toimii VAMKissa konetekniikan lehtorina. Master Schoolissa hän opettaa teollisuusrobotiikan ylempää AMK-tutkintoa, jota hän on myös ollut kehittämässä.

”Olemme kehittäneet koulutuksen yhteistyössä yritysten kanssa ja harjoitustyöt/opinnäytetyö ovat sidoksissa opiskelijan työtehtäviin. Työelämä on siis mukana jatkuvasti.”

Kerro lyhyesti itsestäsi ja mikä roolisi on VAMKin Master Schoolissa?

Olen Mika Billing, konetekniikan lehtori ja opetusalana minulla on tuotantotekniikka, automaatio ja erityisesti teollisuusrobotiikka. Nykyään opettajan työhön kuuluu varsinaisen opetuksen lisäksi erilaisiin kehitys- ja tutkimusprojekteihin osallistuminen. Myös yrityksille tehtävät opiskelijaprojektit ja erilaiset koulutukset suoraan yrityksien henkilökunnalle ovat lisääntyneet voimakkaasti. Se on pitänyt omankin mielenkiinnon korkealla ja tekniikan nopea kehitys pitää mielen virkeänä.

VAMKin Master Schoolissa olin mukana kehittämässä ensimmäistä teollisuusrobotiikan YAMK-tutkintoa. Mukana oli myös työelämän edustajia. Saimmekin aikaan hyödyllisen ja käytännöllisen paketin, jonka avulla työelämän insinöörit saavat uutta osaamista ja ideoita omiin työtehtäviinsä.

Miten näet oman roolisi VAMK Master School opettajana? Mikä on paras osa työtäsi? Millaista palautetta olet saanut opiskelijoilta?

Yritän omassa roolissani ylläpitää ja kasvattaa opiskelijoiden motivaatiota ja kannustaa uusien asioiden opetteluun. Itse olen opiskellut työn ohessa yli kymmenen vuotta, joten tiedän minkälaista opiskelu hektisen työelämän rinnalla voi olla. Parasta on, kun opiskelijat oivaltavat ja löytävät ratkaisuja työssään kohtaamiin haasteisiin.

Viime aikoina on tehty paljon etäopetusta ja siinä olen tallentanut paljon luentoja ja ohjeita videoiksi. Niiden avulla on helppo kelata edestakaisin tarpeen mukaan. Niistä on pidetty.

Millaisia pedagogisia periaatteita ja ratkaisuja käytät?

Toteutamme syksyllä 2023 alkavan koulutuksen etänä, joten siinä on paljon haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Materiaalit pitää olla saatavilla ja sopiviin paketteihin paketoituja. Käytän greenscreen-taustaa, mikä mahdollistaa elävän tavan luennoissa vrt. uutisankkurit ja meteorologit. Käytän robotiikan koulutuksessa simulaattoreita, joiden avulla opiskelijat pystyvät harjoittelemaan aika- ja paikkariippumattomasti.

VAMK Master Schoolissa tehdään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Millaisia konkreettisia esimerkkejä voit antaa työelämäyhteistyöstä?

Olemme kehittäneet koulutuksen yhteistyössä yritysten kanssa ja harjoitustyöt/opinnäytetyö ovat sidoksissa opiskelijan työtehtäviin. Työelämä on siis mukana jatkuvasti.

Miksi kannustaisit potentiaalisia hakijoita valitsemaan juuri VAMK Master Schoolin?

Meiltä saa ajankohtaista osaamista käytännön tarpeisiin työelämälähtöisesti. Seuraava teollisuusrobotiikan opintokokonaisuus toteutetaan täysin etänä, mikä mahdollistaa joustavan tavan opiskella. Etäluennot lisämateriaaleineen ja simulaattoreiden avulla tehtävät harjoitukset pystytään tekemään ajasta ja paikasta riippumattomasti!

Lue lisää Mikan ajatuksista