Opiskelijatarina – hankekoulutus

Monitoring,of,patient's,heart,in,intensive,care,unit.

Takaisin kotiin- hankkeen opiskelija

Takaisin kotiin - koulutushankkeemme opiskelija halusi pitää tutkintonsa taidot ja valmiudet hoitotyöhön ajan tasalla. Hankekoulutus tarjosi hänelle mahdollisuuden kokeilla hoitotyötä ja harkita rauhassa siihen paluuta.

Opiskelijan haastattelu Takaisin kotiin -koulutushankkeessa

  1. Tausta

Olen valmistunut Vaasan Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta 1990-luvun lopussa sisätautien- ja kirurgian sairaanhoitajaksi.

Työkokemusta hoitotyöstä kertyi vain opiskelujen ajalta ja kesätöistä. Valmistumisen jälkeen työkokemus jäi hyvin lyhyeksi, käytännössä muutamiin päiviin.

Siirryin hyvin pian työskentelemään elintarvikealalle, aluksi määräaikaisesti ja myöhemmin vakituisesti. Minulla on yli 20 vuoden työkokemus elintarvikealalta sekä esimiestehtävistä siellä.

  1. Miksi vaihdoit alaa ja minkä vuoksi halusit palata hoitotyöhön?

Valmistumiseni aikaan sairaanhoitajille oli hyvin vähän töitä omalla kotipaikkakunnallani ja lähialueella. Koska halusin asettua puolisoni ja myöhemmin perheeni kanssa vakituisesti synnyinseudulleni enkä ollut valmis lähtemään vakituisen työn perässä kovin kauas, ajauduin ja myöhemmin ihan tietoisesti valiten vaihtamaan alaa. Työni toisella alalla on ollut mielenkiintoista ja antanut mahdollisuudet edetä uralla ja kehittää itseään.

Hoitotyö on aika-ajoin ollut mielessäni tämän 20 vuoden aikana. Vuosien kuluessa koulutuksessa saadut eväät kuitenkin vanhentuivat ja valmiudet tehdä hoitotyötä eivät enää olleet entisensä. Vaikka työskentelin toisella alalla olisin halunnut pitää tutkintoni ajan tasalla ja valmiudet hoitotyöhön olemassa, olihan se ollut haaveammattini 4-vuotiaasta saakka. Tarjolla oli kuitenkin vain useiden vuosien mittaisia koulutuksia, esim. AMK-tason tutkintoja jne., eikä niihin lähtemiseksi riittänyt rohkeutta jättää työtä ja toimeentuloa toisella alalla.  Tämä hankekoulutus tarjosi mahdollisuuden kokeilla hoitotyötä ja harkita rauhassa siihen paluuta.

  1. Koulutukseen osallistuminen

Olen ollut opintovapaalla suuren osan koulutukseen osallistumisen ajasta mutta varmasti työn ja koulun yhdistäminenkin onnistuu, osa opiskelijakollegoistani on niin tehnytkin.  Koulutus on ollut enimmäkseen verkko-opintoja omassa tahdissa. sekä tutor-tapaamisia opettajien kanssa. Materiaali ja aihealueet koulutuksessa ovat olleet juuri sopivia ja tärkeitä ottaen huomioon pitkän poissaolon alalta. Ne ovat tarjonneet juuri oikeita eväitä saavuttaakseni valmiudet toimia taas sairaanhoitajan ammatissa. Opettajilta ja opiskelijakollegoilta, joilla on samankaltainen tausta olen saanut paljon tukea ja neuvoja opiskelun aikana. Vaasan AMK:n tilat ovat antaneet hienot puitteet ja mahdollisuuden harjoitella myös kliinisiä taitoja turvallisesti ja uusinta teknologiaa ja tietoa hyödyntäen.

Työharjoittelun halusin suorittaa erikoissairaanhoidossa kolmivuorotyössä. Tein sen pääosin palkattomana harjoitteluna/ perehdytyksenä, toki palkallisia mahdollisuuksiakin olisi ollut tarjolla. Tähän hankkeeseen ja ajatukseen hoitotyöhön palaavista, vanhan tutkinnon omaavista hoitajista on suhtauduttu työelämässä hyvin suopeasti. Harjoittelupaikka järjestyi helposti ja olen saanut paljon kannustusta sekä työtovereilta että työnantajalta.

  1. Terveiset tuleville opiskelijoille

Nyt kun hanke ja sen antamat mahdollisuudet sekä meille hoitajille että työnantajille on huomattu, uskon että tämänkaltaisten hankekoulutusten kautta on helppo palata hoitotyöhön pitkänkin tauon jälkeen.

Julkaistu: 2023