Mentorit - Sosiaali- ja terveys

Riku puinkkitausta

Riku Niemistö

Riku Niemistö toimii kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelman ryhmänohjaajana sekä vastaa useasta sote-alan opintojaksosta.

Esittelyssä huippumentorimme – Riku Niemistö

Riku Niemistö työskentelee VAMKissa sosiaali- ja terveysalan yliopettajana. Master Schoolissa hän toimii kehittämisen ja johtamisen YAMK-ohjelman ryhmänohjaajana. Riku luotsaa myös VAMKin Smart Well-Being tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustaa.

”Opiskelijoiden urapolkujen kautta on ollut hienoa nähdä, että opiskelijoita on päätynyt kehittämisen ja johtamisen tehtäviin. Itse asiassa hämmästyttävän monille työtehtävät vaihtuvat jo opintojen aikana. Opinnot ovat antaneet nimensä mukaisesti kehittämisen ja johtamisen välineitä.”

Kerro lyhyesti itsestäsi ja mikä roolisi on VAMKin Master Schoolissa?

Olen yliopettaja sosiaali- ja terveysalalla sekä toimin ryhmänohjaajana kaikille kehittämisen ja johtamisen YAMK-tutkinnon opiskelijoille. Lisäksi olen opettajana vastuussa useammasta opintojaksosta kuten esimerkiksi Sosiaali- ja terveysalan toiminnan strategiset lähtökohdat ja Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen.

Miten näet oman roolisi VAMK Master School opettajana? Mikä on paras osa työtäsi? Millaista palautetta olet saanut opiskelijoilta?

Vaatimuksena YAMK-opintoihin on perustutkinnon jälkeinen työkokemus. Se tuo opettajan näkökulmasta yhdessä työskentelyyn ihan eri tason. Roolit sekoittuvat ja usein huomaa miten oppimista, oivalluksia ja ideoita syntyy puolin ja toisin. Opiskelijat ovat usein toimineet välittömässä asiakas- ja potilastyössä. On hienoa nähdä miten opintojen myötä ymmärretään laajempia yhteyksiä eri alojen ja eri tasojen välillä. Kyse on systeemistä joka heijastuu asiakastasolle ja toisaalta sieltä saadaan myös arvokasta tietoa hyvinvoinnista ja vaikkapa palvelujen toimivuudesta.

Opiskelijoiden urapolkujen kautta on ollut hienoa nähdä, että opiskelijoita on päätynyt kehittämisen ja johtamisen tehtäviin. Itse asiassa hämmästyttävän monille työtehtävät vaihtuvat jo opintojen aikana. Opinnot ovat antaneet nimensä mukaisesti kehittämisen ja johtamisen välineitä. Paras palaute opiskelijoilta on, kun he kertovat saaneensa uusia oivalluksia, uutta tietoa ja näkökulmia asioihin. Erityisen arvokasta on, kun opiskelijat kirjoittavat palautteessa, että opittua on voinut soveltaa työelämässä ja myös toisinpäin.

Millaisia pedagogisia periaatteita ja ratkaisuja käytät?

Lähiopetusta on verrattain vähän, joten yhteistoiminnallisen oppimisen tukeminen ja edistäminen on tärkeää. Opiskelijamme ovat alan ammattilaisia ja toimivat eri organisaatioissa julkisen sosiaali- ja terveysalan lisäksi myös esimerkiksi sivistystoimessa, varhaiskasvatuksessa, yksityisellä sote-alalla, järjestöissä, KELA:ssa sekä rikosseuraamusalalla. Opiskelijoille muodostuu parhaassa tapauksessa jo opiskeluryhmän kautta laaja verkosto, jota voi hyödyntää myös opintojen päätyttyä. Oppimistehtävät suunnataan omaan organisaatioon ja opinnot toteutetaan niin, että niissä toimitaan paljon ryhmissä. Oppimistehtävät tukevat oman työn ja organisaation kehittämistä myös vertaisoppimisen kautta.

VAMK Master Schoolissa tehdään paljon yhteistyötä työelämän kanssa. Millaisia konkreettisia esimerkkejä voit antaa työelämäyhteistyöstä?

Ajankohtaiset sote-kehittämishankkeet ovat linkittyneet opetukseen ja opiskelijoiden asiantuntemusta on hyödynnetty kehittämishankkeessa.  Olemme myös tehneet yhtiestyötä YAMK-alumnien kanssa ja heidän asiantuntemusta on  hyödynnetty opetuksessa. Opinnäytetyöt toteutetaan työelämälähtöisesti ja kehittämissuunnitelmista käydään aina kolmikantakeskustelu työelämäedustajan kanssa mikä edesauttaa sitä, että ne palvelevat opiskelijoiden edustamien organisaatioiden kehittämistarpeita.

Miksi kannustaisit potentiaalisia hakijoita valitsemaan juuri VAMK Master Schoolin?

Opiskelijamme ovat kuvailleet koulutusta vaativaksi, mutta kun asiasta keskustelee heidän kanssaan niin se tarkoittaa sitä, että juuri sen vuoksi koulutusta arvostetaan. Tämä näkyy myös VAMKin YAMK-tutkintojen valmistumisvaiheen palautteessa joka on maan kärkeä. Tutkinto on aidosti edesauttanut omaa ammatillista kehittymistä, mikä näkyy myös urakehitysessä. Valitsemalla VAMKin saat laadukkaan osaamista kehittävän tutkinnon, opiskeluryhmän joka sparraa ja tukee sekä ammattitaitoiset, motivoituneet ja opiskelijalähtöiset opettajat.

Lue lisää Rikun ajatuksista