Kolmen tutkinnon urakka kannatti

Haapasuo satu valmis 2020 pieni rajattu

Satu Haapasuo

"Tutkimuksellinen tieto voi vastata mitä tehdään ja miksi, mutta käytännön opettelu vastaa myös, miten se tehdään."

Uuttera opiskelu toi Satu Haapasuolle tutkinnot sekä Vaasan ammattikorkeakoulusta että Vaasan yliopistosta. Hän sai sekä syventävää tietoa laskentatoimesta että käytännön näkemystä, ja molemmista on hyötyä hänen työssään tilintarkastuksen asiantuntijana.

Kolmen tutkinnon urakka kannatti

  • Satu Haapasuo, Tradenomi AMK vuonna 2015.
  • Suuntautumisalana markkinointi.
  • Kotoisin Evijärveltä, asuu Turussa.
  • Valmistui amk-tutkinnon jälkeen kauppatieteiden kandiksi Vaasan yliopistosta vuonna 2019 ja maisteriksi vuonna 2020.
  • Työskentelee konsulttiyritys KPMG:ssä tilintarkastuksen asiantuntijana.

”Tutkimuksellinen tieto voi vastata mitä tehdään ja miksi, mutta käytännön opettelu vastaa myös, miten se tehdään.”

Satu Haapasuo vastaa puhelimeen Turusta. Hän muutti sinne Vaasasta syksyllä 2019, kun sai vakituisen pestin KPMG:n Turun toimipisteessä.

KPMG työnantajana ehti tulla tutuksi jo opiskeluaikana. Satu työskenteli kokoaikaisesti KPMG:n Vaasan-toimistolla harjoittelijana. Kokopäivätoimiseksi työ muuttui siinä vaiheessa, kun hän teki pro gradu -työtään Vaasan yliopistolle.

– Viimeistelin sen töitten ohessa. On paljon työantajasta kiinni, miten motivoituneita työntekijät ovat suorittamaan tutkintonsa loppuun. Koin, että omassa työpaikassani opiskelua tuetaan ja arvostetaan, ja siitä myös palkitaan. Se motivoi.

Kun Satu sitten kesällä 2020 valmistui maisteriksi, se oli jo kolmas korkeakoulututkinto viiden vuoden aikana. Sitä ennen hän ehti saada loppuun tradenomin AMK -tutkinnon Vaasan ammattikorkeakoulusta vuonna 2015 ja kauppatieteiden kandin tutkinnon vuonna 2019.

– Monen tutkinnon suorittaminen on ollut itselleni hyvä vaihtoehto, koska koen näin saaneeni entistä laajempaa näkemystä ja osaamista nykyisiin työtehtäviini.

Joustavaa opiskelua

Alun perin Evijärveltä kotoisin oleva Satu Haapasuo muutti Vaasaan, kun sai opiskelupaikan VAMKista. Hän opiskeli markkinointia, mutta halusi syventää laskennallista osaamistaan.

– Nyt minulla on hyvä pohja myös sellaiseen työhön, jossa tarvitaan numeerista hahmotuskykyä.

Satu teki melko pitkään opintoja sekä VAMKissa että Vaasan yliopistossa. Korkeakoulujen yhteistyö teki opintojen suunnittelusta joustavaa.

– Sain esimerkiksi luettua ammattikorkeakoulussa hyödyksi yliopiston opintokokonaisuuden. Kahden korkeakoulun tarjonnassa oli minulle paljon valinnanvaraa.

Samalla Satu näki läheltä ammattikorkeakoulun ja yliopiston erot. Ammattikorkeakoulussa opiskelu on käytännönläheisempää ja teoriassa opittua sovelletaan saman tien tekemällä itse. Yliopistossa opiskelu on teoreettisempaa.

– Työelämässä on hyvä tiedostaa teoreettiset näkemykset työtehtävien taustalla. Tutkimuksellinen tieto voi vastata mitä tehdään ja miksi, mutta käytännön opettelu vastaa myös, miten se tehdään.

Oppia elämää varten

Tällä hetkellä Satu työskentelee tilintarkastuksen asiantuntijana, ja työtehtäviin kuuluu asiakkaiden taloudellisen informaation analysointia ja sen oikeellisuuden varmentamista. Asiakkaat ovat pääsääntöisesti keskisuuria ja suuria yrityksiä ja yhteisöjä sekä pörssiyhtiöitä ja pankkeja. Hän uskoo oppineensa kahden tutkinnon urakastaan myös aikatauluttamista ja itsensä johtamista.

– On pitkälti motivaatiosta kiinni, miten hankalaa on opiskella monta tutkintoa osittain yhtä aikaa ja tehdä samalla töitä. Itselläni oli hyvä motivaatio, koska kiinnostuin sekä markkinoinnista että laskentatoimesta aidosti.

Välillä elämä oli kiireistä, mutta opintojen joustava yhdistely auttoi ajanhallinnassa paljon.

– Olen opintojen lisäksi ehtinyt tehdä töitä, viettää vapaa-aikaa ja nähdä ystäviä. Eli tiiviskään opiskelu ei välttämättä tarkoita, että elämään ei mahtuisi mitään muuta.