Tietosuojailmoitus:

Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio  (React Länsi Suomi) -hankkeen mikro-opinnot

(EU:n Tietosuoja-asetus 2016/379, artiklat 13 ja 14)

Tässä ilmoituksessa kerromme tarkemmin, mihin tarkoitukseen keräämme henkilötietojasi ja miten niitä käsittelemme. Henkilötietoa on kaikki se tieto, josta sinut voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa.

Käsittelymme tarkoituksena on mahdollistaa maksuttomien, ajasta ja paikasta riippumatta suoritettavissa olevien, lyhytkestoiseen työn lomassa tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen tarkoitettujen mikro-opintojen tarjoaminen Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Länsi-Suomi) -hankkeen toimenpiteenä.

REACT-EU ESR-hankerahoituksen edellytyksenä on, että todennamme mikrokursseja suorittaneiden mikro- ja pk-yritysedustajien lukumäärän sekä suoritusten lukumäärän. Lisäksi keräämme palautetta mikrokursseista ja niiden hyödyllisyydestä sähköpostitse lähetettävällä kyselyllä, jonka vastaukset ovat anonyymejä.

Käsittelyn oikeusperusteena on rekisteröidyn antama nimenomainen suostumus sähköpostiosoitteensa käsittelyyn mikro-opintojen suorittamiseksi.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot?

Käsittelemäämme henkilötietoryhmään kuuluvat mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja yrittäjät, jotka suorittavat tarjoamallamme alustalla hankkeen mikro-opintoja. Henkilöistä kerätään henkilötietona sähköpostiosoite. Mikro-opintojen suorittaja syöttää tietonsa itse.

Kenelle henkilötietojasi luovutetaan?

Henkilötietojasi käsittelee Vaasan ammakorkeakoulun React-hankkeessa työskentelevä henkilöstö.

Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietojasi ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Miten kauan säilytämme henkilötietojasi?

Henkilötietoja kerätään 31.12.2023 saakka. Tietoja säilytetään rahoittajan edellyttämä todennusaika (10 vuotta).

Miten suojaamme henkilötietojasi?

Henkilötietojesi käsittelyssä huolehditaan siitä, että yksityisyyttäsi ei vaaranneta. Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka tietoja työtehtäviensä puolesta tarvitsevat.

Sähköpostiosoitteet siirretään rahoittajan sähköiseen järjestelmään salattuna dokumenttina.

Käytämmekö automaattista päätöksentekoa?

Henkilötietojen käsittelyssä ei tapahdu automaattista päätöksentekoa.

Oikeutesi rekisteröitynä

Kun käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on oikeus:

  • saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä
  • tutustua ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
  • pyytää tietojesi oikaisemista
  • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
  • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
  • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Tietojen tarkastus-, oikaisu- ja poistamispyynnöt tehdään VAMKin tietosuojavastaavalle.

Sinulla on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: 
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu – Vasa yrkeshögskola Ab (Y-tunnus: 2267669-3)
Wolffintie 30
65200 Vaasa
Puhelin +358 207 663 300

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö:

Henkilön tunnistetta kati.komulainen@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

Hankkeen vastuuhenkilö:
Tanja-Maria Davidov, Projektipäällikkö (tanja-maria.davidov@vamk.fi, +358 207 663 660)

Yhteyshenkilöt hankkeeseen liittyvissä asioissa:
Marja-Riitta Vest, Johtaja, TKI- ja palveluliiketoiminta (marja-riitta.vest@vamk.fi, +358 207 663 500)
Tanja-Maria Davidov, Projektipäällikkö (tanja-maria.davidov@vamk.fi, +358 207 663 660)

Tietosuojavastaava:

Henkilön tunnistetta tietosuojavastaava@vamk.fi ei löydy. Tarkista lyhytkoodi.

 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty 17.04.2023.