3D + AR

Tervetuloa opintojaksolle! Opintojakson suoritettuaan osallistuja ymmärtää 3D-grafiikan periaatteet, työtavat ja osaa mallintaa 3D-elementtejä ja kokonaisuuksia. Osallistuja oppii tekemään 3D-animaatioita ja tutustuu lisätyn todellisuuden ominaisuuksiin ja tekniikoihin. Opiskelija osaa hyödyntää 3D-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja.

Selkeys

Hyödyt

 • Osallistuja oppii käyttämään 3D-mallinnusta osana omaa työtään
 • Oppii toteuttamaan erilaisia mallinnuksia ja animaatioita sekä lisättyä todellisuutta.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu kaikille 3D-mallinnuksesta ja lisätystä todellisuudesta kiinnostuneille.
 • 2. asteen väyläläisille, jotka miettivät ammattikorkeakoulu opintoja
Kuvaus

Sisältö

Opintojakso sisältää kolmiulotteisen mallintamisen periaatteita, mallinnuksen tekniikoita, työskentelymenetelmiä ja lisättyä todellisuutta (AR). Opintojaksolla mallinnetaan perusprimitiivejä, 2D- ja 3D-malleja ja koostetaan 3D-animaatioita sekä toteutetaan lisätyn todellisuuden projekti.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa 3D-grafiikan periaatteet, työtavat ja osaat mallintaa 3D-elementtejä ja kokonaisuuksia.
 • osaa hyödyntää 3D-mallinnusmenetelmiä, teksturointia, valaistusta, renderöintiä ja kameratoimintoja.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, dokumentit, videot)

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Arviointi kerran kuukaudessa

Aikataulu ja paikka

 • Opiskelu tapahtuu itsenäisesti non-stop verkko-opintoina oman aikataulusi mukaan lukuvuoden aikana. 

Lisätietoja opintojaksosta

 

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

3D + AR

0,00 

5 op