Akuutti kotihoito

Tervetuloa opintojaksolle, joka tarjoaa kattavaa tietoa akuuteista tilanteista kotihoidossa! Olit sitten vastavalmistunut hoitaja tai kokenut kodinhoidon työntekijä, tämä opintojakso tarjoaa sinulle arvokasta tietoa ja taitoja, joita tarvitaan toimiessasi tehokkaasti ja turvallisesti erilaisten äkillisten tilanteiden kanssa kotihoidossa. Päivitä osaamistasi nyt.

 

Selkeys

Hyödyt

 • Saat päivitettyä perustietoa ja varmuutta keskeisistä mittauksista, asiakkaan kliinisen tilanarvioinnista ja haastattelusta kotihoidon akuuteissa tilanteissa.
 • Saat tietoa kuinka toimit moniammatilisessa yhteistyössä akuutteissa tilanteissa.
 • Saat varmuutta esitietojen keräämiseen, hätäpuhelun soittamiseen ja raportointiin akuuteissa kotihoidon tilanteissa.
 • Voit osallistua omaan tahtiin ja valita oman toteutus aikataulun opintojakson ollessa auki verkossa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä opiskelijat
 • Kotihoidossa ja kotisairaanhoidossa työskentelevät ammattilaiset
 • Aiheesta kiinnostuneet oppijat
Kuvaus

Sisältö

 • Teoreettisesti keskeiset mittaukset kotihoidon akuuteissa tilanteissa.
 • Potilaan kliinisen tilan arviointi kotihoidon akuuteissa tilanteissa.
 • Kotihoidon asiakkaan haastattelu akuutissa tilanteessa.
 • Toiminta moniammatillisissa yhteistyössä kotihoidon akuuteissa tilanteissa ja osaa perustella toiminnan periaatteet.
 • Esitietojen kerääminen hätäpuhelua, konsultaatiota ja raportointia varten.
 • Hätäpuhelun soittaminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä.
 • Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)
 • Opintojaksolla on hyvä perehtyä huolellisesti annettuihin materiaaleihin.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5.

Aikataulu ja paikka

 • Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.
 • Opintojakson tentti avautuu 1 kuukauden kuluttua opintojakson alkamisesta.
 • Arvosanan antamisesta opettaja tiedottaa erikseen, pääsääntöisesti arvosanoja annetaan 1 x kk.

Lisätietoja opintojaksosta

 

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Akuutti kotihoito

0,00 

3 op