Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotanto

Koulutus tarjoaa sinulle syvällisen ymmärryksen asiakaslähtöisten ohjelmistomenetelmien perusteista ja niiden käytöstä ohjelmistotuotannossa. Keskeisiä teemoja kurssilla ovat asiakkaan ongelman ratkaiseminen, asiakaslähtöiset kehitysmenetelmät ja projektinhallinnan perusteet asiakaslähtöisillä menetelmillä.

Selkeys

Hyödyt

Asiakaslähtöiset menetelmät, kuten ketterä ohjelmistokehitys, mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin vaatimuksiin. Tämä auttaa sopeutumaan paremmin asiakkaan tarpeisiin ja odotuksiin projektin edetessä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Opintojakso on suunnattu kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään asiakaslähtöisestä lähestymistavasta ohjelmistokehityksessä. Kurssille osallistuminen edellyttää jonkin verran aiempaa osaamista ohjelmoinnin perusteista.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on vankka tuntemus yleisimmistä asiakaslähtöisistä kehitysmenetelmistä ja osaat valita tilanteeseen parhaiten soveltuvan menetelmän.

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

  • Asiakkaan ongelman ratkaiseminen 
  • Asiakaslähtöiset kehitysmenetelmät 
  • Projektinhallinnan perusteet asiakaslähtöisillä menetelmillä 

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Etäluennot Zoom-yhteyden välityksellä 
  • Etätehtävät 

Opiskelumateriaali

  • Opettajan laatima sähköinen materiaali 
  • Haikala, Ilkka ja : Ohjelmistotuotanto, valituin osin 

Arviointi

  • Arvosana 0-5 perustuen viikkotehtäviin ja kurssikokeeseen.

Aikataulu ja paikka

  • Verkko-opetuksena todennäköisesti arki-iltaisin ja lauantaisin 14.3.-20.4.2024 välisenä aikana.

Lisätietoa opintojaksosta

Tommi Rintala

Lehtori

Tekniikka | Tietotekniikka

tommi.rintala@vamk.fi | +358 207 663 675

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Asiakaslähtöinen ohjelmistotuotanto

0,00 

5 op
osallistujaa