Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

Opintojakso havainnollistaa maanläheisellä tavalla asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen roolia osana organisaation toimintaa. Saat myös työkaluja arvioida digitaalisen palvelun asiakaslähtöisyyttä sekä valmiuksia osallistua asiakaslähtöisen digitaalisen palvelun kehittämiseen.

Selkeys

Hyödyt

 • Tunnet digitalisaatioon liittyviä muutosajureita, mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaatiota sekä digitalisaatioon liittyviä riskejä.
 • Tunnistat digitaalisen palvelun asiakaslähtöisyyteen liittyviä tekijöitä ja osaat luoda asiakaslähtöisyyttä parantavia kehitysehdotuksia.
 • Tunnet asiakaslähtöisen digitaalisen palvelun kehittämisprojektin vaiheet.
 • Osaat toimia taitavana asiakkaana digitaalista palvelua kehittävälle yritykselle.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso sopii yrityksissä, julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla työskenteleville henkilöille, jotka työssään ovat tekemisissä digitaalisten palvelujen kanssa ja jotka haluavat kehittää osaamistaan näihin palveluihin liittyen.
 • Opintojakso ei edellytetä aikaisempia opintoja ja se suoritetaan itsenäisenä opiskeluna.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät digitalisaation vaikutuksen liiketoimintastrategiaan ja keskeisiin toimintaprosesseihin, tunnistat digitalisaation mahdollisuuksia asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä, osaat arvioida digitaalista palvelua asiakaslähtöisyyden näkökulmasta, tiedät keskeiset digitalisaatiota ajavat teknologiat ja niiden turvallisuuteen liittyvät haasteet sekä tiedät digitaalisten palveluiden kehitysprosessin vaiheet.

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

 • Digitalisaation ajurit ja vaikutus organisaation strategiaan
 • Digitaaliset liiketoimintamallit ja digitaalisten palvelujen vaikutus keskeisiin toimintaprosesseihin
 • Asiakaskokemus ja asiakaslähtöisyys
 • Käytettävyys osana asiakaslähtöisyyttä
 • Digitaalisen palvelun kehittäminen
 • Digipalvelun turvallisuus ja tietosuoja sekä eettiset näkökulmat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseen kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Kurssikirjana mm. Marko Filenius: Digitaalinen asiakaskokemus: menesty monikanavaisessa liiketoiminnassa. Docendo Oy 2015. Saatavana e-kirjana.

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kurssin suorittaminen edellyttää teemoihin liittyvien harjoitustehtävien suorittamista hyväksytysti sekä aiheeseen liittyvän esseen laatimista.

Aikataulu ja paikka

 • Kurssi aukeaa 13.5. ja koostuu viidestä järjestyksessä suoritettavasta teemasta.  Kurssi suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

Lisätietoja opintojaksosta

Juha Ikonen

juha.ikonen@iki.fi

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Asiakaslähtöiset digitaaliset palvelut

0,00 

3 op