Data myynnin johtamisessa

Opi käytännönläheisesti hyödyntämään dataa myynnin apuna seurannasta strategiaan. Tunnista ja taklaa dataan liittyviä haasteita. Opi datastrategian perusteita.

Selkeys

Hyödyt

 • Osaat luoda myynnille lisäarvoa dataa yhdistämällä ja jalostamalla.
 • Opit käyttämään dataa myynnin suunnittelun ja seurannan apuna.
 • Osaat arvioida datan merkityksellisyyttä ja oikeellisuutta.
 • Osaat kehittää organisaation datastrategiaa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso sopii yrityksissä, julkishallinnossa ja kolmannella sektorilla työskenteleville henkilöille, jotka työssään ovat tekemisissä myynnin kanssa ja jotka haluavat kehittää myyntiä tukevaa dataosaamistaan.
 • Opintojaksolla ei edellytetä aikaisempia opintoja

Kuvaus

Sisältö

 • Myyntiprosessi ja data
 • Myynnin ohjaaminen datalla
 • Mitä dataa voin hyödyntää jo nyt – datainventaario
 • Datan oikeellisuus ja datan laadun kehittäminen
 • Mitä dataa tarvitsemme tulevaisuudessa ja miten sitä käytämme – datastrategian perusteet

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

 • Myynnille merkityksellisen datan tunnistaminen
 • Datan laadun arviointi ja datan arvon lisääminen sitä yhdistelemällä
 • Data myynnin suunnittelun ja seurannan apuna
 • Tulevaisuuden datatarpeiden analysointi ja datastrategian kehittäminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Materiaali löytyy opintojakson Moodlesta

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Kurssin suorittaminen edellyttää teemoihin liittyvien harjoitustehtävien suorittamista hyväksytysti.

Aikataulu ja paikka

 • Kurssi on auki 13.5.-20.6. ja koostuu viidestä itsenäisesti verkossa suoritettavasta teemasta.

Lisätietoja opintojaksosta

Juha Ikonen

juha.ikonen@iki.fi

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Data myynnin johtamisessa

0,00 

3 op