Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

 

Eettinen toimintamalli tarjoaa viitekehyksen eettiselle toiminnalle ja päätöksenteolle sotealalla huomioiden uudistuvan digitalisoituvan sotealan toimintaympäristön. Osallistumalla opintojaksoon, saat itsellesi kokonaiskuvan eettisestä toimintamallista viitekehyksenä sekä sen käytettävyydestä erilaisissa käytännöllisissä yhteyksissä.

Selkeys

Hyödyt

 • Hallitset eettisen toimintamallin keskeiset käsitteet ja osa-alueet sekä niiden välisiä suhteita.
 • Osaat hahmottaa eettisen toimintamallin kokonaisuutena ja hyödyntää sitä erilaisissa sotealaan liittyvissä toiminnoissa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on tarkoitettu kaikille sotea-alan toimintaympäristössä toimiville ja sitä opiskeleville.
Kuvaus

Sisältö

Opintojakso sisältää viisikokonaisuutta, joiden aiheet ovat alla:

 • 1. Eettisen toimintamallin kokonaisuus
 • 2. Eettisen toiminnan reflektiivinen prosessi
 • 3. Eettistä toimintaa ohjaavat ja edistävät tekijät
 • 4. Eettisen toiminnan digitalisoituva toimintaympäristö
 • 5. Eettisen toiminnan tulevaisuuteen liittyvät skenaariot
 • 6. Oman osaamisen arviointi ja osaamisen näyttö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tunnistaa eettisen toimintamallin osa-alueet ja kokonaisuuden
 • Ymmärtää eettisen toiminnan merkityksen ja siihen vaikuttavia tekijöitä digitalisoituvassa toimintaympäristössä
 • Ymmärtää ja on saanut käsityksen millä tavoin eettinen toimintamalli voi tukea eettisten dilemmojen ratkaisussa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)

Arviointi

 • Hyväksytty /Hylätty

Aikataulu ja paikka

Lisätietoja opintojaksosta

 

Miro Koskenranta

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

miro.koskenranta@vamk.fi | +358 207 663 682

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Eettinen toimintamalli sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä

0,00 

2 op

Yhteistyökumppanit:

Sairaanhoitajan laillistamis koulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että

 

Laurea

Oamk