Energiatekniikan perusteet

Haluatko ymmärtää, mistä energiassa on kyse ja miten se muuttaa maailmaamme? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle kattavan katsauksen energiatekniikan keskeisiin käsitteisiin ja tärkeimpiin energialähteisiin. Opit selittämään energiatekniikan perusperiaatteet ja tutustumaan eri energian tuotantotapojen toimintamekanismeihin. Opit myös tekemään yksinkertaisia energiantuotannon ja -kulutuksen laskelmia sekä hyödyntämään energiatehokkuuden periaatteita omassa arjessasi.

Opintojakso antaa sinulle valmiudet vertailla erilaisia energian tuotantomenetelmiä ja arvioida niiden ympäristövaikutuksia. Opit analysoimaan energian kulutustietoja ja ymmärrät, miten energiatekniikka vaikuttaa sekä yhteiskuntaan että ympäristöön. Lisäksi saat kattavan käsityksen energiatekniikan alan uramahdollisuuksista.

Lähde mukaan matkalle energiatekniikan maailmaan ja avaa ovet tulevaisuuden mahdollisuuksille!

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;

 • osaa luetella energiatekniikan keskeiset käsitteet ja nimetä tärkeimmät energialähteet.
 • pystyy selittämään energiatekniikan perusperiaatteet ja kuvailemaan eri energian tuotantotapojen toimintaperiaatteet.
 • osaa soveltaa oppimaansa tietoa yksinkertaisiin energiantuotannon ja -kulutuksen laskelmiin sekä hyödyntämään energiatehokkuuden periaatteita arjessa.
 • kykenee vertailemaan erilaisia energian tuotantotapoja ja niiden ympäristövaikutuksia sekä analysoimaan energian kulutustietoja.
 • osaa tunnistaa kiinnostavia uramahdollisuuksia energiatekniikan alalla ja arvioida, kuinka energiatekniikka voi vaikuttaa heidän tulevaisuuden opinto- ja uravalintoihinsa.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, jotka haluavat edetä ammattikorkeakouluopintoihin Väylä-opintojen kautta.
 • Opintojakso soveltuu myös muille energiatekniikasta kiinnostuneille

Kuvaus

Sisältö

Tämä opintojakso koostuu viidestä moduulista.

 • Moduuli 1 johdattaa energiatekniikan perusteisiin, opintojakson tavoitteisiin sekä energiatekniikan merkitykseen ja sovelluskohteisiin.
 • Moduuli 2 käsittelee energialähteitä, mukaan lukien uusiutuvat ja uusiutumattomat energialähteet, sekä niiden vertailua kestävän kehityksen näkökulmasta.
 • Moduuli 3 keskittyy erilaisiin energiantuotantoteknologioihin ja tarkastelee energiantuotannon ympäristövaikutuksia.
 • Moduuli 4 käsittelee energian käyttöä ja kulutusta, energiansäästöä ja tehokkuutta sekä käytännön esimerkkejä energiatehokkuuden parantamisesta.
 • Moduulissa 5 tarkastellaan tulevaisuuden energiaratkaisuja, energiatekniikan uramahdollisuuksia sekä sitä, kuinka energiatekniikka voi vaikuttaa opiskelijoiden tulevaisuuden opinto- ja uravalintoihin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

Tämä on täysin verkossa toteutettu avoin opintojakso, jonka jokainen opiskelija voi suorittaa vapaasti ja joustavasti omaan tahtiin. Opintojakson suorittamiseen vaaditaan keskimäärin 135 tuntia opiskelua (5 op, 1 op = 27 tuntia työskentelyä).

 • Verkkopetus tai videoluennot: noin 10 tuntia
 • Itsenäinen opiskelu    noin 50 tuntia
 • Tehtävä(t)    noin 20 tuntia
 • Esseet (2 kpl)  noin 20 tuntia
 • Oppimispäiväkirja noin 15 tuntia
 • Tenttiin valmistautuminen noin 20 tuntia

Opiskelumateriaali

Arviointi

 • Opintojakson arvioinnissa käytetään pisteytysjärjestelmää, jossa alle 30 pistettä on hylätty ja 31-100 pistettä jaetaan arvosanoille 1-5. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan vähintään 30 pistettä. Arviointi perustuu seuraaviin suorituksiin:
 • Esseet (40%) ja tehtävät (20%) 60%
 • Oppimispäiväkirja 20 %
 • Opintojakson tentti 20 %
 • Palautetta annetaan jatkuvasti tehtävien, esseiden ja oppimispäiväkirjan perusteella. Arviointimatriisit löytyvät Moodlesta.

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 1.10.2024 lähtien.

Lisätietoja opintojaksosta:

Shekhar Satpute

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

shekhar.satpute@vamk.fi | +358 207 663 641

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Energiatekniikan perusteet

0,00 

5 op