Etiikka sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tässä opintojaksossa, kurkistetaan ammatillisen toiminnan eettisiin käsitteisiin sekä eettisten ongelmien tunnistamiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Selkeys

Hyödyt

 • Saat kurssin suoritettuaan käsityksen etiikan perusteista.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Sosiaali- ja terveysalan eettisistä kysymyksistä kiinnostuneille eri alojen oppijoille.
Kuvaus

Sisältö

Opintojakso sisältää neljä kokonaisuutta, joiden aiheet ovat alla:

 • 1. Kurkistus etiikkaan
 • 2. Digitalisaatio ja etiikka
 • 3. Käytännön näkökulmia
 • 4. Lopputesti

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • On saanut käsityksen etiikan perusteista
 • On tutustunut digitalisaatioon ja siihen, miten sähköisten palvelujen lisääntyminen näkyy arjessa
 • Ymmärtää digitalisaatioon liittyviä eettisiä kysymyksiä
 • Osaa pohtia sähköisten palvelujen soveltuvuutta

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty /Hylätty

Aikataulu ja paikka

Lisätietoja opintojaksosta

 

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Etiikka sosiaali- ja terveyspalveluissa

0,00 

1 op

Yhteistyökumppanit:

Sairaanhoitajan laillistamis koulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että

 

Laurea

Oamk