Fysikaalinen energiavarastointi

Kehitä energiavarastoinnin asiantuntemustasi! Kurssilla opit analysoimaan erilaisia energiavarastoinnin menetelmiä ja niiden vaikutuksia energiaverkkoon. Osaat arvioida tulevaisuuden energiavarastointijärjestelmien tarpeita ja luoda käytännön energiavarastointimalleja case-yrityksille tai asiakasprojekteille. Tämä kurssi tarjoaa perusteet fyysisen energian varastoinnille ja varastointitehokkuuden laskentamenetelmille.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää ja osaa arvioida eri energiavarastoinnin menetelmiä ja niiden tuomia hyötyjä energiaverkostoon
 • Opiskelija osaa arvioida millaisia energiavarastoinnin järjestelmiä tarvitaan tulevaisuudessa
 • Opiskelija osaa luoda energiavarastointimalleja case-yrityksille tai asiakasprojektille

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Olet energia/prosessi/kemia/ympäristö/sähköinsinööriopiskelija tai valmistunut
 • Joka haluat syventää ymmärrystäsi fysikaalisesta energiavarastoinnista
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on valmiudet analysoida erilaisia energiavarastoinnin menetelmiä ja niiden vaikutuksia energiaverkkoon. Opit arvioimaan tulevaisuuden energiavarastointijärjestelmien tarpeita sekä luomaan energiavarastointimalleja case-yrityksille tai asiakasprojekteille, jotka voivat toimia perustana energiavarastointiliiketoiminnan kehittämiselle.

 • Fyysisen energian varastoinnin perusteet
 • Teoriaa ja case-esimerkkejä erilaisten fysikaalisten energiavarastoinnin menetelmistä kuten mm. vesi, lämpö, paineilma ja vauhtipyörät
 • Varastointitehokkuuden laskentamenetelmät

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Monimuoto-opiskelu, luennot sekä ryhmätyöt
 • Case-esimerkkien läpikäyntiä ja analysointia
 • Raportit ja artikkelit, jotka suoritetaan yksilö- tai ryhmätehtävänä

Opiskelumateriaali

 • Opettajan jakama materiaali sekä ajankohtaiset ja vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit.

Arviointi

 • Numeerinen arviointi (0-5).

Aikataulu ja paikka

 • 19.2.-31.5.24 verkossa, Arki-illat 16.00 alkaen, tarvittaessa lauantaisin.

Lisätietoja opintojaksosta

 • Opintojakson aikataulu tarkentuu joulukuun alussa.

Pidätamme oikeudet muutoksiin. 

Fysikaalinen energiavarastointi

0,00 

5 op